Dr Hari Arora

Dr Hari Arora

Athro Cyswllt, Biomedical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604596

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Hari yn Uwch Ddarlithydd mewn Peirianneg Fiofeddygol ym Mhrifysgol Abertawe. Gwnaeth ei astudiaethau israddedig 2004-2008 yn yr Adran Beirianneg Fecanyddol yng Ngholeg Imperial Llundain, lle cwblhaodd ei PhD yn ddiweddarach hefyd dan y teitl "Blast loading of fibre reinforced polymer composite structures". Gweithiodd yn yr Adran Mecaneg Deunyddiau a Grŵp Solidau Meddal 2011-2013 yn ôl-ddoethurol, gan gwblhau prosiectau cyfrifiannol ac arbrofol yn ymwneud ag effaith, ymddygiad a hollt deunyddiau aflinol.

Yn 2013, dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ymchwil iddo wedi’i hariannu gan y Lleng Brydeinig Frenhinol a Choleg Imperial Llundain i astudio Mecaneg yr Ysgyfaint yn yr Adran Biobeirianneg a'r Ganolfan Astudiaethau Anafiadau Ffrwydron. Yma, datblygodd ei faes ymchwil yn canolbwyntio ar greu’r strategaethau amddiffyn gorau posibl yn erbyn anafiadau, drwy nodweddiadu biomecaneg corff dynol mewn trawma.

Mae ei ddiddordebau ymchwil presennol yn canolbwyntio ar fecanwaith yr ysgyfaint. Mae hyn yn cynnwys gwerthuso ar raddfa facro a micro ymateb strwythurau thorasig i ffrwydrad a thrawiad. Nod yr ymchwil yw gwella'r ddealltwriaeth o fecanweithiau methiant sylfaenol sy'n digwydd o fewn yr ysgyfaint er mwyn gwella'r driniaeth i anafiadau ac i atal anafiadau. Mae hefyd yn astudio opsiynau deunyddiau newydd a dulliau prosesu deunyddiau ar gyfer gwell datgysylltu ynni mewn amgylcheddau ffrwydrad, y gellir eu haddasu i liniaru yn erbyn mecanwaith anafiadau penodol neu gyfuniad o fecanweithiau. Yng Nghanolfan Zienkiewicz ar gyfer Peirianneg Gyfrifiannol, mae'n defnyddio dulliau a yrrir gan gyfrifiadur i ddarparu atebion peirianyddol wedi'u targedu.