Dr Rowan Brown

Dr Rowan Brown

Athro Cyswllt, Biomedical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295206

Cyfeiriad ebost

417
Pedwerydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Cytometreg Systemau/Microsgopeg

Mae technegau arbrofol trwybwn uchel, megis cytometreg llif, yn darparu gwybodaeth fanwl am nodweddion cylch celloedd ar gyfer poblogaethau cellog ar raddfa fawr (h.y. > 104 cell). Mae'r grŵp Cytometreg Systemau, a ffurfiwyd fel cynghrair rhwng prifysgolion Abertawe a Chaerdydd, yn defnyddio technegau efelychu stocastig amrywiol i ddehongli mesuriadau arbrofol sy'n caniatáu eglurhad ac esboniad o ymateb ac adferiad celloedd i asiantau ffarmacodynamig dros genedlaethau lluosog.

Ceulo Gwaed

Mae meintioli clot gwaed yn eithriadol o bwysig i fonitro a thrin clefydau ac anhwylderau gwaed. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw fesur o geulo gwaed sy’n cael ei dderbyn gan bawb yn bodoli. Yma yn Abertawe rydym wedi defnyddio, ac yn parhau i ddefnyddio mesurau sy'n seiliedig ar ffractalau i roi gwybod am ffurfiau clotiau dechreuol a rhai aeddfed. Mae'r mesurau hyn yn rhoi mewnwelediad ar drefniant gofodol màs a chymhlethdod y clotiau dilynol.

Rhaglennu Esblygiadol

Mae tarddiad llawer o strategaethau esblygol sy'n seiliedig ar y boblogaeth mewn prosesau biolegol corfforol; yma yn Abertawe rydym yn datblygu optimeiddiwyr amgen ac ategol ac yn ceisio defnyddio'r rhain i ddatrys problemau optimeiddio 'bywyd go iawn'.

Meysydd Arbenigedd

  • Dadansoddiad Stocastig
  • Bioleg Systemau
  • Cytometreg
  • Cyfrifiadura Esblygiadol
  • Dadansoddiad/Efelychiad Data Deallus ar Raddfa Fawr
  • Cynhyrchu a Dadansoddi Ffractal