Flight Sim Lab

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig cyfleusterau o'r radd flaenaf i fyfyrwyr sy'n astudio peirianneg awyrofod. Maent yn cynnig technoleg flaengar, sy'n cynnwys twneli gwynt, efelychwyr hedfan a meddalwedd ddylunio â chymorth cyfrifiadur. Mae'r cyfleusterau hyn yn ei gwneud hi'n bosib i fyfyrwyr gael profiad ymarferol o ddylunio a phrofi systemau awyrofod ac archwilio egwyddorion aerodynameg, gyriad a gwyddor deunyddiau. Mae ein cyfleusterau awyrofod ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnig amgylchedd dysgu cynhwysfawr ac ymdrochol i fyfyrwyr sydd am gael gyrfa yn y diwydiant awyrofod.

LABORDY EFELYCHYDD HEDFAN

Students using flight simulator equipment

Efelychydd Hedfan Merlin MP521

Dyluniwyd Efelychydd Hedfan Merlin i addysgu agweddau goddrychol hedfan. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio ym mhob agwedd ar ddylunio awyrennau, o sefydlogi i werthuso rheoli i ergonomeg lle peilotiaid, peirianneg systemau ac afioneg. Mae efelychydd MP521 yn cynnwys dau o'r canlynol:

 • Modiwl capsiwl
 • System symudedd micro hydrolig chwe echel gan Bosch Rexroth
 • Dau LCD 17" ar gyfer y prif banel offerynnau
 • Un cyffyrddiad 8” ar gyfer dulliau rheoli atodol
 • Offer rheoli hedfan
 • Arddangosiad gweledol sy'n cynnwys tair sgrin 19"
 • Ffon ochr
 • Throtlau
 • Paneli llywio

EFELYCHIAD HEDFAN

Students in Flight Sim Lab

MP5200-2s – Gorsafoedd Datblygu

Gellir defnyddio'r gorsafoedd datblygu a rheoli efelychiad MP500-2 UAV fel efelychwyr yn eu rhinwedd eu hunain. Dyluniwyd yr uwchraddiad diweddaraf gyda chlawr mewn arddull lle peilot, i efelychu'r amgylchiadau mewn awyren. Maent hefyd yn darparu efelychiad y gellir ei integreiddio ag Efelychydd Hedfan peirianneg MP521 mewn labordy awyrofod a'i ddefnyddio ar gyfer hedfan rhyngweithiol.

Gellir defnyddio'r MP500-2s gan ymchwilwyr sydd am archwilio i reolaeth a sefydlogrwydd dyniadau UAV, gan amrywio o ddronau cludadwy wedi'u huwchraddio i gerbydau ymreoli maint llawn.

Pan fydd wedi'i integreiddio â gorsaf efelychu Rheoli Traffig yn yr Awyr MPATC Merlin, a'r Efelychydd Hediad Peirianneg MP521, gellir defnyddio'r MP500-2s i gynnal gwaith ymchwil i hedfan cerbydau awyr heb beilotiaid ynddynt mewn amgylchedd traffig awyr â pheilotiaid/heb beilotiaid cymysg.

Excalibur

Mae meddalwedd hediad unigryw Merlin, Excalibur, yn chwe gradd amser real, traws-sonig, gwbl an-linellol o ryddid rhaglen aerodynamig. Mae Excalibur yn ei gwneud hi'n bosib creu dyluniadau arloesol neu bresennol ar gyfer y mathau canlynol o awyren:

 • Awyren piston unigol neu aml-injan a thyrbo-prop
 • Jet unigol ac aml-injan ac awyrennau tyrbo-ffan
 • Gleiderau
 • V/STOL adenydd sefydlog
 • Awyrennau asgell gylchdro gyda hyd at bedwar rotor - ac awtogyros
 • Awyrstats (awyrlongau a balwnau)
 • Cerbydau cylchdroi'r ddaear lefel isel (esgynfa lorweddol neu 'fertigol')

Mae Excalibur yn ei gwneud hi'n bosib i ymchwilwyr gynnal dyluniadau 'profi hediad' arloesol i asesu perfformiad a chyflawni amcanion dylunio mewn ffordd hollol ddiogel. Gellir gwireddu'r dyluniadau drwy ddefnyddio golygydd data Excalibur, heb ysgrifennu côd cyfrifiadurol, gan ddefnyddio data dylunio geometrig a gynhyrchir yn ystod y broses dylunio cwrs yr awyren.

student in the wind tunnel lab with technician

TWNNEL GWYNT

Bydd ein cyfleusterau peirianneg awyrofod yn cynnwys cyfleuster twnnel gwynt a adeiladwyd yn bwrpasol gwerth £1.2 miliwn, a ddarparwyd gan ATE Aerotech, sy'n cael ei ddefnyddio mewn ymchwil aerodynamig i astudio effeithiau aer yn symud heibio i wrthrychau solet.

Mae'r twnnel gwynt yn 18m o hyd x 7m o uchder x 5m lled gydag adran brofi o led 1.5m ac 1m o uchder a gall greu cyflymder gwynt hyd at 50m/eiliad (112 mya).

Mae'r twnnel gwynt yn cynnwys system Cyflymderfetreg Delweddau Gronynnau (PIV) i fesur cyflymderoedd llif hylifau mewn tri dimensiwn, system mesur modelau anffurfiad tri dimensiwn, cywirdeb uchel a system gylchdro awtomatig ar gyfer gogwydd onglau tindafliad a gwyriad.

Mae dyluniad y twnnel yn system cylchedd caeedig gydag adran wedi'i hamgáu sy'n fwy ynni-effeithlon, yn dawelach ac yn fwy cyson â chyflymder awyr a thymheredd. Mae hefyd yn cynnwys adran weithredol arloesol, gwbl fodiwlaidd a thryloyw gyda chydbwyseddau cydraniad uchel a goleuadau LED a fydd yn rhoi mynediad, gweledigaeth ac amlbwrpasedd digynsail.

Mae hyn yn galluogi'r cyfleuster i gael ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau ac arbrofion gwahanol, gan gynnwys ymchwilio i esgyll 2D uwch, adenydd 3D, awyrennau model gyda pheiriannau gweithredol, adrannau llafnau tyrbin gwynt a hyd yn oed brofion cerbydau graddfa isel dros amrywiaeth o amodau llif a rhifau Reynolds.

EWCH AR DAITH RHITHWIR

LABORDY DIRGRYNU AWYRSTRWYTHURAU

 • Cyfrifiadura perfformiad uchel 
 • Gweithdy Peirianneg yn Adeilad Dwyreiniol Peirianneg