Ein Harbenigedd Ymchwil

Bloodhound SSC

Ein Harbenigedd Strwythurol A Chyfrifiadol

Diddordebau ymchwil:

Deinameg a Rheoli Hedfan; eroelastigedd a thrawsffurfio; dirgrynu; Dulliau a chymwysiadau CFD a rhyngweithio adeiledd-hylifau.

plane engine

Ein Harbenigedd Deunyddiau A Gyriad

Mae ymchwil yn cynnwys:

Deunyddiau nodweddu a phrofi ar gyfer tyrbinau nwy; modelu llosgi a gweithgynhyrchu

Space shuttle launching

Ein Harbeigedd Gofod

Mae ymchwil yn cynnwys: 

Systemau Lloeren a strwythurau gosodadwy Gyriad gofod ynni solar y gofod a CFS cyflymder uchel/modelu ail-fynediad.

simulation

Ein Harbenigedd Erodynameg/Dylunio/Optimeiddio Ac Efelychu Hedfan

Mae ymchwil yn cynnwys:

Erodynameg arbrofol; dylunio a dulliau optimeiddio ac efelychu hedfan