Dr Ye Yuan

Dr Ye Yuan

Darlithydd mewn Peirianneg Awyrofod, Aerospace Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602086

Cyfeiriad ebost

323
Trydydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys deinameg hedfan cerbydau awyr, rhinweddau trafod y cerbyd, a dylunio ac optimeiddio ar sail model. Yn ddiweddar, mae fy ymchwil a'm haddysgu'n canolbwyntio ar hofrenyddion, Cerbydau Awyr Di-griw, a systemau Symudedd-Awyr-Dinesig. Rydw i'n credu'n gryf y bydd technoleg VTOL drydanol yn dod yn faes addawol yn y dyfodol, a allai fod yn gyfleus i fywydau pawb ac yn cyfrannu at leihau allyriadau carbon.

Meysydd Arbenigedd

  • • Dylunio Cerbydau Awyr
  • Deinameg Hedfan Hofrenyddion a Cherbydau Awyr Di-griw
  • Rhinweddau Hedfan a Thrafod Cerbydau Awyr
  • Systemau Awtonomaidd
  • Diogelwch Cerbydau Awyr
  • Systemau Awyrofod
  • Optimeiddio ar sail Model
  • Meintioli Ansicrwydd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae fy niddordebau addysgu'n cynnwys mecaneg hedfan, damcaniaeth rotorlongau, a deinameg, ac rydw i'n awyddus i oruchwylio prosiectau myfyrwyr sydd yn eu blwyddyn olaf ac ymchwil myfyrwyr ôl-raddedig ynghylch dronau, hofrenyddion, cerbydau awyr tiltrotor, a cherbydau awyr uwch eraill.

Ymchwil