Professor Ben Evans

Yr Athro Ben Evans

Athro, Aerospace Engineering

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd
Swyddfa Academaidd - A_202
Ail lawr
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Athro Cysylltiol mewn Peirianneg Awyrofod yw Dr Ben Evans, ac mae'n aelod o dîm dylunio Bloodhound, y prosiect i dorri'r record cyflymder ar dir, â chyfrifoldebau am fodelu aerodynamig.

Mae diddordebau ymchwil Dr Evans yn amrywio o optimeiddio siâp drwy ddulliau cyfrifiadol a modelu aerodynameg cyflymder uchel i efelychu dynameg nwy moleciwlaidd, ac mae wedi gweithio gyda chwmnïau gan gynnwys Rolls-Royce, Airbus a Reaction Engines. Mae ganddo ddiddordeb mewn ymgysylltu â’r cyhoedd am beirianneg ac addysg beirianneg.

Meysydd Arbenigedd

  • Aerodynameg cyflymder uchel
  • Deinameg hylifau gyfrifiadol
  • Dynameg nwyon moleciwlaidd
  • Optimeiddio
  • Addysg ac ymgysylltu â’r cyhoedd am beirianneg