Dr Nick Croft

Dr Nick Croft

Uwch-ddarlithydd, Aerospace Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602328

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - A_204
Ail lawr
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Prif nod ymchwil Dr Croft yw datblygu technegau effeithlon a chywir ar gyfer datrys problemau dynameg hylifau cyfrifiannol (CFD) mewn geometreg bywyd go iawn. Y dull y mae’n ei ddilyn yw ymestyn y dull Cyfaint Meidraidd (FV), sy'n cynnig gweithdrefn ateb hynod effeithlon ar y rhwyllau Cartesaidd, i ymdrin â'r rhwyllau anstrwythuredig sydd eu hangen i gynrychioli'r geometrau sy'n bresennol mewn cymwysiadau peirianyddol. Defnyddiwyd y feddalwedd a ddilynodd mewn ystod eang o feysydd cymhwyso ond fe'i defnyddiwyd yn bennaf i efelychu prosesau o fewn diwydiannau prosesu metelau. Mae'r prosesau hyn yn gofyn am atebion ar ben CFD ond gallant hefyd gynnwys anffurfiad strwythurol, effeithiau electro-fagnetig, cyfnodau gronynnol, adweithiau cemegol ac effeithiau ymbelydredd sydd i gyd wedi'u datrys mewn un fframwaith meddalwedd.

Mae'r prif ddull y mae Dr Croft wedi'i ddefnyddio i ymestyn y dull FV i'r rhwyllau anstrwythuredig wedi'i seilio ar y dechneg sy'n canolbwyntio ar gyfresi celloedd. Mae ymestyn y dull hwn i'r rhwyllau anstrwythuredig yn arwain at weithdrefn ateb effeithlon, o'i chymharu â dulliau rhwyllau anstrwythuredig eraill, ond mae ansawdd y rhwyllau’n effeithio ar y cywirdeb a'r angen i amcangyfrif fflycsau arwyneb o werthoedd elfennol. Mae datblygiadau yn y ddau faes yma wedi gwella cywirdeb y dull gweithredu ond mae ffiniau o hyd i’w gymhwysedd. Mae Dr Croft wedi bod yn ymwneud â goruchwylio prosiectau PhD sydd wedi ymchwilio i gyplu FV sy'n seiliedig ar fertigau, sy'n ymdrin â rhwyllau anstrwythuredig yn dda iawn ond nad yw'n effeithlon iawn, gyda FV sy'n canolbwyntio ar gelloedd i gynnig dull graddol o ymdrin â'r hydrodynameg a hefyd y defnydd o dechnegau aml-grid ar yr un pryd a'u cymhwyso gan ddefnyddio rhwyllau anstrwythuredig.

Meysydd Arbenigedd

  • Deinameg hylif cyfrifiannol
  • Prosesu metelau
  • Dyfeisiau ynni adnewyddadwy (gwynt a llanw)
  • Ansawdd dŵr yfed