Maths student with Maths lecturer

Mae Prifysgol Abertawe'n darparu cyfleusterau a chyfarpar o'r radd flaenaf i alluogi myfyrwyr i archwilio byd cyffrous peirianneg fiofeddygol. Gyda'n cyfleusterau, gallwch gael profiad ymarferol o'r ymchwil fiofeddygol ddiweddaraf a datblygu atebion arloesol ar gyfer heriau clinigol heddiw.

  • Darlithfeydd
  • Labordai cyfrifiaduron
  • Ystafell Ddarllen Mathemateg: Dyma ardal astudio hyfryd a ddyluniwyd yn bwrpasol lle mae ein myfyrwyr yn hoffi gweithio ar eu haseiniadau a'u gwaith cartref yn annibynnol neu mewn grwpiau bach. Mae hefyd yn gartref i'n llyfrgell adrannol.
  • Gofod rhwydweithio: Mae'r ardal hon yn cael ei defnyddio gan fyfyrwyr ar gyfer cymdeithasu ac ymlacio rhwng darlithoedd.
  • Ceir swyddfeydd academaidd lle cynhelir tiwtorialau wythnosol, oriau swyddfa a chyfarfodydd gyda menteion.