Dr Pawel Dlotko

EIN HYMCHWIL

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF), 2021: Rydym wrth ein bodd bod ein heffaith wedi cyflawni gradd o 100% o ran arwain y byd, sy'n amlygu bod mathemateg yn cael effaith wirioneddol a pharhaol ar fywyd beunyddiol. Mae ein cyfleusterau a’n hamgylchedd ymchwil wedi galluogi cyd-weithwyr i ymgysylltu’n rhyngwladol, gan ddyrchafu 100% o gyhoeddiadau'r adran i safon sy'n arwain y byd ac sy'n rhagorol yn rhyngwladol.

Themâu Ymchwil

Algebra, Geometreg a Thopoleg

Mae'n hymchwil yn archwilio llawer o agweddau ar ddamcaniaethau modern geometreg a pheirianwaith algebraidd cysylltiedig. Rydym yn ystyried agweddau damcaniaethol a chynhwysol pur mewn peirianneg a'r gwyddorau naturiol. 

Dadansoddiad a Hafaliadau Differol Rhannol Aflinol

Rydym yn grŵp bywiog sy'n gweithio ar ddadansoddi hafaliadau differol rhannol aflinol (PDE) o amrywiaeth o safbwyntiau. Rhan ganolog o'n gweithgarwch yw astudio hafaliadau a systemau eliptig a pharabolig afliniol. Mae hyn yn cynnwys agweddau damcaniaethol ar ymchwil yn ogystal â rhifol a chynhwysol. 

Biofathemateg

Mae'r grŵp yn defnyddio'r technegau mathemategol a chyfrifiannol diweddaraf i fynd i'r afael â phroblemau ymchwil o'r biowyddorau, gwyddorau bywyd a meddygaeth. Ein nod yw datblygu modelau mathemategol ac ystadegol rhagfynegol a dulliau cyfrifiannol i fynd i'r afael â chwestiynau cyfoes sy'n berthnasol i gwestiynau biolegol.

Mathemateg Gyfrifiadol

Rydym yn datblygu ac yn dadansoddi dulliau cyfrifiadurol a rhifol arloesol, gan astudio eu defnydd mewn meysydd amrywiol megis Topoleg Gyfrifiadurol, Gwyddor Data, Damcaniaeth Medrydd Dellt, Bioleg Fathemategol, Ymchwil Canser a Geometreg Algebraidd Gynhwysol. 

Tebygolrwydd

Mae'n hymchwil yn ymchwilio i sawl agwedd ar ddamcaniaethau prosesau stocastig modern, a mwy o feysydd cyffredinol ar hap sy'n berthnasol i gyllid, bioleg fathemategol, ffiseg fathemategol, efelychu data a'r tu hwnt. Mae meysydd cryf penodol yn cynnwys: anhafaliadau gweithredol a'u cymwysiadau, dadansoddiad stocastig dimensiynol annherfynol, prosesau math Lévy a gweithredwyr ffug-ddifferol.

Ymchwil mewn Addysg Mathemateg

Sefydlwyd y grŵp ymchwil i addysg yn 2014 o ganlyniad i ddiddordeb a dylanwad cynyddol yr Adran Fathemateg mewn addysgu mathemateg yng Nghymru. Mae'r Adran wedi bod yn rhedeg Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru ers 2010 ac mae wedi cael effaith gadarnhaol ar gyfranogiad a chyrhaeddiad mewn Mathemateg Bellach yng Nghymru.

Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig

Mae ein hymchwil yn cyfrannu at lwyddiant y nodau penodol hyn.