EIN HYMCHWIL

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF), 2021: Rydym wrth ein bodd bod ein heffaith wedi cyflawni gradd o 100% o ran arwain y byd, sy'n amlygu bod mathemateg yn cael effaith wirioneddol a pharhaol ar fywyd beunyddiol. Mae ein cyfleusterau a’n hamgylchedd ymchwil wedi galluogi cyd-weithwyr i ymgysylltu’n rhyngwladol, gan ddyrchafu 100% o gyhoeddiadau'r adran i safon sy'n arwain y byd ac sy'n rhagorol yn rhyngwladol.

Effaith Ymchwil Mathemateg: COVID-19: Dadansoddiad ymateb cyflym ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus