Mae gan yr Adran Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe un genhadaeth: i fod yn ganolfan sy'n arwain y byd ar gyfer arloesi digidol. Rydym yn dîm rhyngwladol gyda chryfderau mewn addysgu, ymchwil ac ymgysylltu â'r gymuned. Rydym yn falch iawn o fod yn 5fed am foddhad myfyrwyr (Y Guardian University Guide, 2020) ac i gael ei rancio ' n 20 uchaf adran gwyddor gyfrifiadurol y DU (The Guardian, 2020).

Ein nod yw meithrin a thyfu cymuned ymroddedig o wyddonwyr cyfrifiadurol sy'n dilyn ymchwil drawsnewidiol ac yn credu bod gwyddoniaeth gyfrifiadurol well yn hanfodol wrth adeiladu byd blaengar: yn gymdeithasol, yn economaidd, yn ddiwylliannol, yn athronyddol ac yn ddeallusol.

Wedi'i leoli yn ein Ffowndri Cyfrifiadurol o £ 32.5M, bydd myfyrwyr ac ymchwilwyr yn gweithio mewn amgylchedd sy'n ymroddedig i wyddoniaeth gyfrifiadurol. Mae'r Foundry yn le gall partneriaid diwydiant weithio gyda ni, profi syniadau newydd a chaniatáu i'n myfyrwyr ac ymchwilwyr weithio ar broblemau byd go iawn.

Rankings

Proffiliau Myfyrwyr

Genalyn Estrada

Cwrdd â'n Graddedigion

Mae ein cynlluniau gradd yn eich paratoi ar gyfer gyrfaoedd mewn amrywiaeth o sectorau. Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio i gwmnïau megis IBM, Google, 4C Consulting a Tata Steel. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i leoliadau gwaith, paratoi ar gyfer cyfweliadau / canolfannau asesu a chynnal darlithoedd rheolaidd gan gyflogwyr. Mae ein ffair prosiect blynyddol yn rhoi cyfle i chi arddangos eich gwaith o flaen y diwydiant a'r cyfle i rwydweithio.

Seiberddiogelwch yn Abertawe

Ffair prosiect Cyfrifiadureg

Cyn-Fyfyrwyr

Phil Reynolds, Eiriolwr Datblygwr Veeqo