Astudio Cyfrifiadureg

Mae ein hadran gwyddoniaeth gyfrifiadurol uchaf * wedi ' i seilio ar ein ffowndri gyfrifiadurol newydd sbon, yng nghampws y Bae. Wedi ' i agor yn 2018, mae ' r adeilad anhygoel hwn yn gartref i ' r labordai, y caledwedd a ' r gofodau dysgu cymdeithasol y bydd eu hangen arnoch pan fyddwch yn ymuno â ' r adran arloesol hon. Mae ' r rhan fwyaf o ' r cyrsiau wedi astudio dramor neu flwyddyn yn y diwydiant dewisiadau a bydd ein tîm cyflogadwyedd yn eich helpu i ganfod a pharatoi ar gyfer eich lleoliad mewn diwydiant.

Rankings