Coronafeirws: y diweddaraf

Mae gan yr Adran Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe un genhadaeth: i fod yn ganolfan sy'n arwain y byd ar gyfer arloesi digidol. Rydym yn dîm rhyngwladol gyda chryfderau mewn addysgu, ymchwil ac ymgysylltu â'r gymuned.

Ein nod yw meithrin a thyfu cymuned ymroddedig o wyddonwyr cyfrifiadurol sy'n dilyn ymchwil drawsnewidiol ac yn credu bod gwyddoniaeth gyfrifiadurol well yn hanfodol wrth adeiladu byd blaengar: yn gymdeithasol, yn economaidd, yn ddiwylliannol, yn athronyddol ac yn ddeallusol.

Wedi'i leoli yn ein Ffowndri Cyfrifiadurol o £ 32.5M, bydd myfyrwyr ac ymchwilwyr yn gweithio mewn amgylchedd sy'n ymroddedig i wyddoniaeth gyfrifiadurol. Mae'r Foundry yn le gall partneriaid diwydiant weithio gyda ni, profi syniadau newydd a chaniatáu i'n myfyrwyr ac ymchwilwyr weithio ar broblemau byd go iawn.

Proffiliau Myfyrwyr

Genalyn Estrada

Cwrdd â'n Graddedigion

Mae ein cynlluniau gradd yn eich paratoi ar gyfer gyrfaoedd mewn amrywiaeth o sectorau. Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio i gwmnïau megis IBM, Google, 4C Consulting a Tata Steel. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i leoliadau gwaith, paratoi ar gyfer cyfweliadau / canolfannau asesu a chynnal darlithoedd rheolaidd gan gyflogwyr. Mae ein ffair prosiect blynyddol yn rhoi cyfle i chi arddangos eich gwaith o flaen y diwydiant a'r cyfle i rwydweithio.

Seiberddiogelwch yn Abertawe

Ffair prosiect Cyfrifiadureg

Cyn-Fyfyrwyr

Phil Reynolds, Eiriolwr Datblygwr Veeqo
Rankings