am ein ysgoloriaethau adrannol

Mae Adran Mathemateg Prifysgol Abertawe yn bwriadu cynnig gwobrau / ysgoloriaethau Mathemateg sy'n werth hyd at gyfanswm o £3000 i fyfyrwyr sy'n dechrau eu hastudiaethau prifysgol ym mis Medi 2020. Bydd y gwobrau'n cael eu dyfarnu ar sail arholiad cystadleuol o ddwy awr a hanner yn ystod tymor y Gwanwyn 2020. Dylai myfyrwyr allu sefyll yr arholiad yn eu hysgol neu goleg. Os hoffech chi gymryd yr arholiad, gwnewch Abertawe un o'ch dewisiadau ar eich ffurflen UCAS a byddwn yn cysylltu â chi am yr arholiad pan fyddwn wedi derbyn y ffurflen.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd yr arholiad ysgoloriaeth ddychwelyd y ffurflen gais: Maths Scholarship Application Form wedi'i chwblhau i'r cyfeiriad:

Adran Mathemateg,
Mae'r Ffowndri Gyfrifiadurol,
Campws Bae Prifysgol Abertawe,
Ffordd Fabian,
Abertawe SA1 8EN

neu e-bostiwch: mathemateg@swansea.ac.uk

Gallwch hefyd lawrlwytho papurau arholiad blaenorol: 2016 a 2017.

Nodyn: Bydd y Brifysgol hefyd yn cynnig nifer o Fwrsariaethau Rhagoriaeth gwerth £3,000 i fyfyrwyr sy'n derbyn canlyniadau AAA yn eu Safon Uwch (Lefel A neu gyfwerth) a £2,000 i fyfyrwyr sy'n derbyn canlyniadau AAB yn eu Safon Uwch (Lefel A neu gyfwerth). Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/ysgoloriaethau/ysgoloriaethau-rhagoriaeth/