Ysgoloriaethau mathemateg

Student in Library

am ein ysgoloriaethau adrannol

Mae Adran Mathemateg Prifysgol Abertawe yn bwriadu cynnig gwobrau / ysgoloriaethau Mathemateg sy'n werth hyd at gyfanswm o £3000 i fyfyrwyr sy'n dechrau eu hastudiaethau prifysgol ym mis 6th Medi 2024. Caiff y gwobrau eu dyfarnu ar sail arholiad cystadleuol, dwy awr a hanner . Dylai myfyrwyr allu sefyll yr arholiad yn eu hysgol neu goleg. Os hoffech chi gymryd yr arholiad, gwnewch Abertawe un o'ch dewisiadau ar eich ffurflen UCAS a byddwn yn cysylltu â chi am yr arholiad pan fyddwn wedi derbyn y ffurflen.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd yr arholiad ysgoloriaeth ddychwelyd y ffurflen gais: Maths Scholarship exam 2024 form

Neu e-bostiwch:maths-scholarships@swansea.ac.uk 

Gallwch hefyd lawrlwytho papurau arholiad blaenorol: Maths Scholarship exam 2023 and Scholarship Past Paper 2022

Nodyn: Bydd y Brifysgol hefyd yn cynnig nifer o Fwrsariaethau Rhagoriaeth gwerth £3,000 i fyfyrwyr sy'n derbyn canlyniadau AAA yn eu Safon Uwch (Lefel A neu gyfwerth) a £2,000 i fyfyrwyr sy'n derbyn canlyniadau AAB yn eu Safon Uwch (Lefel A neu gyfwerth). Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/ysgoloriaethau/ysgoloriaethau-rhagoriaeth/

Ffion Davies

Ffion Davies o Goleg Castell-nedd, Enillydd Ysgoloriaeth 2019/202

Er imi fod ychydig yn nerfus wrth sefyll arholiad yr Ysgoloriaeth, ar ddiwedd yr arholiad roeddwn i’n dawel fy meddwl oherwydd roeddwn i wedi cael profiad o rywfaint o’r gwaith roeddwn i wedi bod yn canolbwyntio arno yn ystod fy mlwyddyn gyntaf. Rhoddodd y canlyniadau hwb i’m hyder ac roeddent yn sicr wedi helpu’r broses o bontio rhwng y coleg a bywyd y brifysgol. Roedd derbyn y fwrsariaeth yn fraint wirioneddol ac mae hi wedi bod o gymorth sylweddol yn ariannol gan wneud imi sylweddoli bod y gwaith caled yn talu’r pwyth yn ôl. Hoffwn i ddiolch i bawb yn Adran Fathemateg Prifysgol Abertawe am flwyddyn gyntaf anhygoel ac ni allaf aros i’r flwyddyn nesaf gychwyn.

Bailey Willmott

Bailey Willmott o Goleg Merthyr Tudful

Bailey Willmott o Goleg Merthyr Tudful

Enillydd Ysgoloriaeth 2018/2019

“Gwnaeth ennill yr ysgoloriaeth Mathemateg roi hwb mawr i’m hyder, yn barod i ddechrau darlithoedd yn y Brifysgol. Mae hefyd wedi rhoi blas i mi ar y mathau o bynciau y byddem ni’n eu hastudio. Roedd yn destun balchder i gael cydnabyddiaeth gan y brifysgol, derbyn gwobr ariannol a dechrau fy mhrofiad yn Abertawe o ddifri!”