Coronafeirws: y diweddaraf

Ysgoloriaethau mathemateg hyd at £3,000

Student in Library

am ein ysgoloriaethau adrannol

Mae Adran Mathemateg Prifysgol Abertawe yn bwriadu cynnig gwobrau / ysgoloriaethau Mathemateg sy'n werth hyd at gyfanswm o £3000 i fyfyrwyr sy'n dechrau eu hastudiaethau prifysgol ym mis Medi 2020. Caiff y gwobrau eu dyfarnu ar sail arholiad cystadleuol, dwy awr a hanner, a gynhelir ar 26 Chwefror 2020. Dylai myfyrwyr allu sefyll yr arholiad yn eu hysgol neu goleg. Os hoffech chi gymryd yr arholiad, gwnewch Abertawe un o'ch dewisiadau ar eich ffurflen UCAS a byddwn yn cysylltu â chi am yr arholiad pan fyddwn wedi derbyn y ffurflen.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd yr arholiad ysgoloriaeth ddychwelyd y ffurflen gais: Maths Scholarship Application Form wedi'i chwblhau i'r cyfeiriad:

Adran Mathemateg,
Mae'r Ffowndri Gyfrifiadurol,
Campws Bae Prifysgol Abertawe,
Ffordd Fabian,
Abertawe SA1 8EN

neu e-bostiwch: mathemateg@swansea.ac.uk

Gallwch hefyd lawrlwytho papurau arholiad blaenorol: 2016 a 2017.

Nodyn: Bydd y Brifysgol hefyd yn cynnig nifer o Fwrsariaethau Rhagoriaeth gwerth £3,000 i fyfyrwyr sy'n derbyn canlyniadau AAA yn eu Safon Uwch (Lefel A neu gyfwerth) a £2,000 i fyfyrwyr sy'n derbyn canlyniadau AAB yn eu Safon Uwch (Lefel A neu gyfwerth). Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/ysgoloriaethau/ysgoloriaethau-rhagoriaeth/

Bailey Willmott

Bailey Willmott o Goleg Merthyr Tudful

Bailey Willmott o Goleg Merthyr Tudful

Enillydd Ysgoloriaeth 2018/2019

“Gwnaeth ennill yr ysgoloriaeth Mathemateg roi hwb mawr i’m hyder, yn barod i ddechrau darlithoedd yn y Brifysgol. Mae hefyd wedi rhoi blas i mi ar y mathau o bynciau y byddem ni’n eu hastudio. Roedd yn destun balchder i gael cydnabyddiaeth gan y brifysgol, derbyn gwobr ariannol a dechrau fy mhrofiad yn Abertawe o ddifri!”