Sefydlwyd Canolfan Cyllid Empiraidd Hawkes ym Mhrifysgol Abertawe yn 2013 ac mae'n cynnwys aelodau sy'n arbenigo mewn amrywiaeth o feysydd ymchwil gan gynnwys cyllid empiraidd, dadansoddi ariannol meintiol, macro-economeg empiraidd, ystadegau ac econometreg cyfres amser. Mae sgiliau aelodau'r Ganolfan yn ategu ei gilydd ac yn fodd i gyflawni ymchwil cyffrous ac arloesol gyda'r un nod o ddeall, datblygu a defnyddio adnoddau a thechnolegau sy'n berthnasol i ddadansoddi data a ffenomenau ariannol a macro-economaidd yn well.

Dr Hafiz Hoque

- Cyfarwyddwr

Gwryw yn gwenu