Bay Campus image
Dr Syed Shabi-Ul-Hassan

Dr Syed Shabi-Ul-Hassan

Uwch-ddarlithydd, Accounting and Finance

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606157

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ar hyn o bryd, mae Syed yn gweithio fel Uwch Ddarlithydd Cyllid yn yr Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe. Mae hefyd yn Ddirprwy Bennaeth Canolfan Cyllid Empiraidd Hawkes. Derbyniodd ei PhD ar Anghymesuredd yn y Gyfres Amser Macro/Ariannol o Brifysgol Southampton. Mae'n ddeiliad cymrodoriaeth addysgu gan Awdurdod Addysg Uwch y DU.

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys anghymesuredd ac aflinoledd, marchnadoedd ariannol rhyngwladol, prisio asedau a modelu anwadalrwydd ac ansicrwydd economaidd.

Mae ei gyfrifoldebau addysgu presennol yn cynnwys cyllid corfforaethol rhyngwladol a chyllid empiraidd ar lefel ôl-raddedig.

Mae ei waith ymchwil wedi'i gyhoeddi mewn amryw o gylchgronau rhyngwladol uchel eu parch, gan gynnwys International Review of Financial Analysis, Journal of International Financial Markets and Institutions ac International Journal of Finance and Economics.

Meysydd Arbenigedd

 • Modelu Ariannol
 • Ansicrwydd Economaidd
 • Modelau Prisio Asedau
 • Anghymesuredd ac Aflinoledd yn y Gyfres Amser Ariannol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
 • Cyllid Empiraidd (Ôl-raddedig)
 • Cyllid Corfforaethol (Israddedig)
 • Deilliadau a Rheoli Risg (Israddedig)
Ymchwil
 • Marchnadoedd Ariannol Rhyngwladol
 • Dadansoddiad Cyfres Amser
 • Model Prisio Asedau
 • Modelu Ansicrwydd Economaidd
Cydweithrediadau

Allanol:

 • Yr Athro Taufiq Choudhry, Ysgol Fusnes Southampton, Prifysgol Southampton
 • Dr Fotios Papadimitriou, Prifysgol Aberdeen
 • Dr Davide Avino, Prifysgol Lerpwl

Mewnol:

 • Yr Athro Steve Cook, Prifysgol Abertawe
 • Dr Sarosh Shabi, Prifysgol Abertawe
 • Dr Rosen Chowdhury, Prifysgol Abertawe