Senedd with Welsh flag

Llywodraethu Cymru

Y Broblem
Yn fuan, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru'n dathlu 20 mlynedd o lywodraeth. Yn ystod y cyfnod hwn, mae wedi ennill mwy o bwerau i ddatblygu cyfraith a pholisi yn y wlad hon. Mae ymchwilwyr yn Ysgol y Gyfraith wedi cyfrannu at ymchwil sy'n dadansoddi ei chynnydd a chynnig awgrymiadau ar gyfer y dyfodol mewn amrywiaeth o gyd-destunau gwahanol; o hawliau plant a chyfiawnder ieuenctid i ddiogelu'r amgylchedd a datblygu awdurdodaeth ar wahân i Gymru. 

Y Dull
Mae ein hymchwilwyr wedi ymgysylltu ag amrywiaeth o sefydliadau ar draws Cymru, gan gynnwys Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, i gynorthwyo gyda datblygu cyfraith a pholisi Cymru ac ymateb i heriau megis Brexit.   

Yr Effaith
Mae sawl enghraifft lle mae ein hymchwilwyr wedi dylanwadu ar y gyfraith, polisi a newid mewn arfer. Er enghraifft, roedd yr Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant yn allweddol wrth lywio deddfwriaeth yng Nghymru er mwyn ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant yng nghyfraith Cymru.  

Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig (CU)

Themâu Ymchwil Prifysgol Abertawe