Ymchwiliwr gyda microsgop

Microbau Ac Imiwnedd

Mae’r thema microbau ac imiwnedd yn cynnwys gwaith ar lid, imiwnedd, microbioleg a haint. Rydym yn gweithio ar amrywiaeth o glefydau a heintiau sy’n effeithio ar bobl ac anifeiliaid.

Mae’r meysydd diddordeb o ran imiwnedd yn cynnwys mecanweithiau rhyngweithio rhwng organebau lletyol a phathogenau a rôl imiwnedd cynhenid mewn clefydau. Mae ymchwil i alergedd ac asthma yn amrywio o waith trosiadol ar agweddau genetig ac imiwnedd ar asthma i ymchwil cymhwysol i ddulliau gwell o reoli asthma. Mae ymchwil i Iechyd Plant a Menywod yn ymestyn o’r labordy i brosiectau clinigol. Mae ymchwil i Imiwnobioleg Atgenhedlu yn canolbwyntio ar fecanweithiau heintio ac imiwnedd yn llwybr cenhedlol menywod, yn enwedig rôl imiwnedd cynhenid yn yr endometriwm a’r ofarïau.

Mae ein hymchwil yn cynnwys agweddau ar wenwyndra a phathogenedd ac mae’n ymestyn i gynnwys genomeg i fynd i’r afael â chwestiynau cymhleth ynghylch ecoleg, epidemioleg ac esblygiad bacteria a ffyngau.  Mae eraill yn archwilio genomeg weithredol, proteomeg a metabolomeg mewn streptomysetau, mycobacteria a ffyngau ac yn defnyddio microbau i gynhyrchu endidau cemegol o fiomas i’w defnyddio mewn diwydiant ac ym maes gofal iechyd, gan gynnwys drwy fioleg synthetig.  Gwneir ymchwil hefyd ym maes arwyddo celloedd ewcaryotig, datblygu ymagweddau biotechnoleg newydd at wrthsefyll heintiau microbaidd amrywiol, gan gynnwys malaria, peptidau gwrthficrobaidd, parasitoleg, cemegau synthetig ar gyfer cyfansoddion gwrthffyngol newydd a deall ymwrthedd i gyffuriau gwrthfacterol a gwrthffyngol. 

Rydym hefyd yn gartref i’r Uned Gyfeirio Cryptosporidiwm a’r Labordy Cyfeirio Tocsoplasma a leolir yn Ysbyty Singleton.

Cyrsiau Perthnasol