Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir Addysg ac Astudiaethau Plentyndod

Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir

Gallech chi ddysgu sut i gynnal a defnyddio ymchwil addysgol, myfyrio ar eich ymarfer eich hun, gan ddefnyddio'r tueddiadau a’r datblygiadau addysgol diweddaraf, i lywio a gwella'r ffordd rydych chi'n gweithio.

Archwiliwch ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir:

Mae'r cwrs hwn yn addas i ymgeiswyr sydd â gradd neu gyfwerth mewn unrhyw ddisgyblaeth. Byddwn hefyd yn ystyried profiad ychwanegol perthnasol.

Mae'r cyrsiau hyn i ymarferwyr addysgol proffesiynol yng Nghymru sydd eisoes wedi dechrau ar eu gyrfa. Mae'n rhaid i ymgeiswyr feddu ar Statws Athro Cymwysedig a bod yn gyflogedig yn y sector addysg orfodol yn y DU ar hyn o bryd.

Gallech chi archwilio ein cyrsiau Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR):