Prosiectau ymchwil enghreifftiol o'r Labordy FIT

Mae Grŵp Ymchwil i Gyfrifiadura sy'n Canolbwyntio ar Bobl Prifysgol Abertawe'n gweithredu o labordy a chyfleusterau astudio a chynhyrchu a adeiladwyd i'r pwrpas yn y Ffowndri Gyfrifiadol. Mae'r grŵp, a sefydlwyd yn 2006 fel Labordy Technolegau Rhyngweithio'r Dyfodol (Labordy FIT), wedi tyfu nes iddo gael ei gydnabod yn fyd-eang fel canolfan o fri rhyngwladol ar gyfer ymchwil i ryngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron (HCI).

Nod ein hymchwil yw rhoi pobl wrth wraidd arloesi technolegol - creu platfformau, dyfeisiau a gwasanaethau sy'n effeithlon, yn hwylus ac yn bleser eu defnyddio, yn ogystal â bod yn ymarferol. Mae llawer o'n gwaith ymchwil yn golygu gweithio'n uniongyrchol gyda defnyddwyr terfynol i astudio, cynllunio, cyd-ddylunio a chreu rhyngweithiadau a dyfeisiau newydd sy'n briodol i'w cyd-destunau a phrofiadau'r defnyddwyr. Dyma faes amlddisgyblaethol sy'n ymestyn y tu hwnt i gyfrifiadureg i feysydd eraill, gan gynnwys seicoleg, cymdeithaseg, iechyd, ethnograffeg, dylunio, ffactorau dynol, peirianneg ac ieithyddiaeth. Felly mae ein hymchwil yn cynnwys elfen sylweddol o gydweithredu â disgyblaethau eraill yn y Brifysgol a’r tu allan iddi, a phartneriaethau hirsefydlog â phartneriaid mewn nifer o sectorau, megis y BBC, Google, IBM, Microsoft a’r GIG.

Mae Cynghorau Ymchwil y DU a rhanddeiliaid mewn diwydiant wedi cefnogi’r rhan fwyaf o’n gwaith, gan gynnwys £90 miliwn mewn cyllid gan yr EPSRC. Mae’r prosiectau hyn wedi galluogi’r grŵp i gael effeithiau pwysig a gydnabyddir yn fyd-eang ar y gymuned ymchwil, gan amrywio o fframweithiau damcaniaethol i ddealltwriaeth ddofn o ryngweithiadau newydd.

Pobl

Gavin Bailey

Gavin Bailey

Carlos Baptista De Lima

Carlos Baptista De Lima

David Frohlich

David Frohlich

Emily Nielsen

Emily Nielsen

Martin Porcheron

Martin Porcheron

Darren Scott

Darren Scott

Harold Thimbleby

Harold Thimbleby

Megan Venn-Wycherley

Megan Venn-Wycherley

Ben Wilson

Ben Wilson

Rhagor am Labordy FIT