pentwr o lyfrau
RAA-Picksel
dinas fawr fodern yn y pellter gydag adeiladau hen, bach yn y blaen
Spread edit Image

Amdanom ni

Grŵp Rhyngweithio Dynol-Cyfrifiadurol (HCI) Prifysgol Abertawe yw Labordy Technoleg Rhyngweithio’r Dyfodol (FIT Lab). Wedi’i hagor yn 2006 gan yr Athro Harold Thimbleby, mae’r FIT Lab wedi tyfu ers hynny i gael ei chydnabod yn rhyngwladol fel canolfan sy’n arwain y byd ar gyfer ymchwil HCI gan greu cydweithrediadau â phartneriaid yn y diwydiant fel Microsoft Research, Google, y BBC, IBM, Nokia, a’r GIG.

Nod y FIT Lab yw rhoi pobl wrth galon arloesi technolegol – i greu llwyfannau, dyfeisiau a gwasanaethau sydd nid yn unig yn ymarferol, ond yn ddefnyddiadwy, yn effeithlon ac yn bleserus. Mae llawer o'n hymchwil yn ymwneud â gweithio'n uniongyrchol gyda defnyddwyr terfynol i astudio, cynllunio, dylunio a chreu rhyngweithiadau newydd sy'n briodol i'w cyd-destunau. Maes amlddisgyblaethol yw HCI sy'n ymestyn y tu hwnt i wyddoniaeth gyfrifiadurol i feysydd sy'n cynnwys seicoleg, cymdeithaseg, iechyd, ethnograffeg, dylunio, ffactorau dynol, peirianneg ac ieithyddiaeth ac felly, mae'n cynnwys cryn dipyn o gydweithio â disgyblaethau eraill yn y Brifysgol a thu hwnt.

Mae cynghorau ymchwil a rhanddeiliaid y diwydiant wedi ariannu’r gwaith a wnaed yn y FIT Lab – dros y degawd diwethaf, mae hyn wedi cynnwys dros £15 miliwn o arian EPSRC. Mae'r prosiectau hyn wedi galluogi'r grŵp i gael effeithiau sylweddol, cydnabyddedig, sy'n arwain y byd ar y gymuned ymchwil yn amrywio o fframweithiau damcaniaethol i ddealltwriaeth ddofn o algorithmau newydd.

Gwybodaeth ehangach am y prosiect