Canolfan Epsrc Ar Gyfer Hyfforddiant Doethurol Mewn Gwella Cydweithio A Rhyngweithio  Systemau Data A Gwybodaeth

"Cyd-destun a rhagolwg hyfforddiant unigryw a chyfoes a fydd yn meithrin ymchwilwyr PhD a all sicrhau bod cymwysiadau o ddata mawr a deallusrwydd peiriant yn cael eu tanategu gan arloesiadau sy'n blaenoriaethu gwerthoedd, profiadau a galluoedd dynol. Byddwn yn troi cynhadledd gwyddoniaeth yn gyntaf - sy'n symud o'r agweddau sylfaenol i gymwysiadau - i ddull gweithredu pobl yn gyntaf sy'n dechrau gyda chyd-destunau heriol i aflonyddu a chyfarwyddo gwyddor gyfrifiadol newydd, anturus a chyffrous." Yr Athro Matt Jones, Cyfarwyddwr Ganolfan Hyforddiant Doethuriaeth.

Mae Canolfan Hyfforddiant Doethurol EPSRC ar Wella Rhyngweithio Dynol a Chydweithrediadau â Systemau Data a Chudd-wybodaeth a Yrrir yn y Ffowndri Gyfrifiadol.

Ymunwch â'n Mudiad Pobl yn Gyntaf a Newidiwch y Byd

Nid oes angen i chi edrych yn bell am dystiolaeth sy'n pwysleisio pryderon eang a chynyddol ynghylch y trawsffurfiadau sydd ar ddod yn sgil data mawr a deallusrwydd artiffisial.

Mae tywyllwch yn disgyn ar y digidol a thrwyddo, ac mae ein Canolfan yn dŵr o oleuni, gyda golwg ffres ac angerddol sy'n darparu mewnwelediadau a gydnabyddir yn fyd-eang a gweithia i ddenu grwpiau amrywiol o ymchwilwyr PhD, rhanddeiliaid ac aelodau cymunedol i greu dyfodol gwell ar y cyd. Mae enghreifftiau gwych o sut gall systemau a gefnogir gan ddata a deallusrwydd fod yn gadarnhaol i gymdeithas; bydd ein Canolfan yn helpu i wireddu gobeithion o'r fath drwy eu seilio ar flerwch cyfoethog bywyd a dyheadau dynol.

Rydym yn mynd i'r afael ag angen clir a heriol i roi pobl wrth galon ymchwil ac arloesedd ar gyfer technolegau a gefnogir gan ddata a deallusrwydd. Angen a werthfawrogir gan ein Partneriaid Allweddol sy'n cynnwys Admiral Group, Tata Steel, Ford, Fujitsu, McAfee, Google, GIG a Facebook.

Er bydd nifer o fentrau, gan amlaf yn orfodol, i hyfforddi ymchwilwyr cyfrifiadol o ran dadansoddeg data sylfaenol ac algorithmau a phrosesau Deallusrwydd Artiffisial, bydd ein Canolfan yn mabwysiadu diweddariadau sy'n torri trwodd mewn agweddau creiddiol ar wyddor gyfrifiadol a all gyfoethogi profiad dynol o ddata a deallusrwydd ac ymgysylltiad â nhw mewn cyd-destunau heriol drwy amlygu ac aflonyddu'r gwyddor i'w gofynion nhw a thrwyddynt.

Profiad Hyfforddi

Training

Partneriaid Allweddol

jigsaw

Cydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiant

EDI

Cyfle unigryw sy'n gysylltiedig â'n canolfan

PhD wedi'i ariannu'n llawn gyda UKRI/Microsoft

PhD