Dr Julian Hough

Dr Julian Hough

Athro Cyswllt mewn Rhyngweithio Cyfrifiadurol Dynol, Computer Science

Cyfeiriad ebost

119
Llawr Cyntaf
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwyf yn ymchwilydd ac yn ddarlithydd ym maes rhyngweithio rhwng pobl a rhyngweithio rhwng pobl a systemau gan ddefnyddio technegau Prosesu Iaith Naturiol a Deallusrwydd Artiffisial, gyda'r nod o wella rhyngweithio rhwng pobl a gweithredwyr mewn perthynas â gweithredwyr megis robotiaid yn nhermau ansawdd a chanlyniadau moesegol.

Meysydd Arbenigedd

  • Prosesu Iaith Naturiol
  • Deialog Pobl a Systemau Dialog
  • Rhyngweithio rhwng pobl a robotiaid
  • Rhyngweithio rhwng pobl a chyfrifiaduron
  • Deallusrwydd Artiffisial â Phwyslais ar Bobl
  • Cymwysiadau gwybyddol o ran technoleg lleferydd (e.e. Dementia)

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwyf yn addysgu'n eang ar draws Cyfrifiadureg ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Rwyf yn goruchwylio prosiectau ar bynciau megis Prosesu Iaith Naturiol (gan gynnwys yr arwydd lleferydd ac amlfoddolrwydd), rhyngweithio rhwng pobl a robotiaid ac ymagweddau sy'n canolbwyntio ar bobl at Ddeallusrwydd Artiffisial.

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau