Dr Adam Wyner

Athro Cyswllt, Computer Science

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Mae Adam yn Athro Cyswllt yn y Chyfrifiadureg.

Meysydd Arbenigedd

  • Deallusrwydd Artiffisial a'r Gyfraith
  • Prosesu Iaith Naturiol
  • Dadlau cyfreithiol
  • Cynrychioli gwybodaeth
  • Caffael gwybodaeth
  • Rhesymeg
  • Gwe Semantig
  • Graff gwybodaeth