Dr Deepak Sahoo

Dr Deepak Sahoo

Athro Cyswllt, Computer Science

Cyfeiriad ebost

118
Llawr Cyntaf
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

It's the possibility of having a dream come true that makes life interesting.
- Paulo Coelho (The Alchemist)

Rwy'n breuddwydio am wneud rhyngwynebau ffisegol cynaliadwy a hollbresennol ar gyfer creu profiadau newydd. Mae fy ngwaith wedi creu rhyngwynebau gweledol a chyffyrddol dyfeisgar gan ddefnyddio niwl, ffabrig, gwreichion trydan a metel hylifol i alluogi rhyngweithio unigryw rhwng pobl a chyfrifiaduron. Gobeithio, rhyw ddydd bydd llawer o bobl yn elwa o'm gwaith.

 

Meysydd Arbenigedd

  • Rhyngweithio rhwng Pobl a Chyfrifiaduron
  • Rhyngrwyd Pethau
  • Cyfrifiadura hollbresennol