Dr Sara Sharifzadeh

Dr Sara Sharifzadeh

Uwch-ddarlithydd, Computer Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987192
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Cwblhaodd Dr Sara Sharifzadeh ei hastudiaeth PhD mewn Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Technegol Denmarc yn 2015, gyda chyfnod ymchwil estynedig ym Mhrifysgol Waterloo, Canada. Wedi iddi gwblhau ei PhD, dechreuodd yrfa newydd fel Ymchwilydd Cysylltiol mewn Gwyddor Data ym Mhrifysgol Loughborough. Yn 2018, ymunodd â Phrifysgol Coventry fel Darlithydd. Ymunodd â Phrifysgol Abertawe fel uwch-ddarlithydd yn 2021.

Yn ystod ei hastudiaethau a'i gyrfa ymchwil, cymerodd Dr Sharifzadeh ran mewn nifer o brosiectau ymchwil diwydiannol a ariannwyd gan EPSRC a Chyngor Denmarc ar gyfer Ymchwil Strategol a'u partneriaid diwydiannol. Mae ei phif feysydd ymchwil yn cynnwys dysgu peirianyddol, deallusrwydd artiffisial, dadansoddi data amlamryweb a’i ddefnyddio wrth ddadansoddi signalau/delweddau, iechyd digidol e.e. adnabod gweithgarwch dynol, dadansoddi delweddau lloeren a dadansoddi data cwmwl pwynt 3D a geir o synwyryddion sganiwr laser ar robotiaid. Mae hi wedi goruchwylio nifer o brosiectau PhD ac MSc ar y pynciau ymchwil hyn. Mae hi’n adolygydd nifer o gyfnodolion rhyngwladol ag effaith fawr, ac yn aelod o IEEE.

Meysydd Arbenigedd

  • Dysgu Peirianyddol ac ANN
  • Modelu rhagfynegi ar gyfer signalau/delweddau sbectrol
  • Dadansoddi delweddau lloeren
  • Adnabod gweithgarwch dynol
  • Dadansoddi data synwyryddion ar robotiaid

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Artificial Neural Networks

Machine Learning

Cydweithrediadau