Mr Stewart Powell

Mr Stewart Powell

Darlithydd Er Anrhydedd, Science and Engineering

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Stewart yw Cydlynydd y Rhaglen ar gyfer Technocamps lle mae'n gyfrifol am gydlynu a rheoli'r gwaith o gyflawni gwahanol elfennau'r rhaglen Technocamps yn llwyddiannus. Mae'n ddarparwr brwdfrydig sy'n ceisio addysgu amrywiaeth o bynciau cymhleth mewn ffordd hwyliog ac arloesol i ddisgyblion ledled Cymru.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Addysg cyfrifiadureg