Professor Faron Moller

Yr Athro Faron Moller

Athro, Computer Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295160

Cyfeiriad ebost

214
Ail lawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Faron Moller yn Athro Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe o fewn y Grŵp Gwyddoniaeth Cyfrifiadureg Ddamcaniaethol, ac ef yw'r Pennaeth wnaeth sefydlu Grŵp Gwirio Rheilffyrdd Abertawe.

Mae Faron yn Gyfarwyddwr Technocamps hefyd, rhaglen allgymorth ysgolion a chymunedol Cymru gyfan ym Mhrifysgol Abertawe ond gyda chanolfannau ym mhob prifysgol yng Nghymru. Mae hefyd yn Bennaeth y Sefydliad Codio yng Nghymru, sy'n cynrychioli cangen ymgysylltu â busnes Technocamps, ac yn cyd-Arwain y Thema Ymchwil ar Sylfeini Addysgol, Hanesyddol ac Athronyddol Cyfrifiadureg, sy'n cynrychioli cangen ymchwil Technocamps.

 

Meysydd Arbenigedd

  • Theori Cyfamseroldeb
  • Theori Automata
  • Rhesymeg Moddol ac Amseryddol
  • Dilysu
  • Addysg Cyfrifiadureg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Dulliau Dilysu Ffurfiol
Rhesymeg a Semanteg
Automata ac Ieithoedd Ffurfiol
Algorithmau a Chymhlethdod