Croeso i Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

Rydym yn un o 3 Ysgol Feddygaeth orau yn y DU, wedi ein lleoli mewn rhan hyfryd o Dde Orllewin Cymru. Rydym yn addysgu a hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o ymarferwyr meddygol, gwyddonwyr bywyd, gweithwyr proffesiynol iechyd, arloeswyr, addysgwyr, ymchwilwyr ac arweinwyr. Mae ein cyrsiau’n adeiladu ar ein hymchwil ardderchog, sydd wedi cael ei nodi yn 2il yn y DU (REF 2014)

Rydym yn cydweithio â’r GIG, busnesau a’r trydydd sector mewn ysbryd arloesol agored ac rydym wedi sefydlu ein hunain fel lleoliad sydd gyda'r gorau yn y byd o safbwynt dysgu, gwaith ymchwil, arloesi, cydweithio ac arwain.

Gall ein myfyrwyr, ymchwilwyr a phartneriaid fanteisio ar arbenigedd ymchwilwyr ac addysgwyr rhyngwladol yr Ysgol. Ymunwch â ni i’n helpu i wneud gwahaniaeth i iechyd, lles a chyfoeth bobl Cymru - a thu hwnt. 

“Y PETH GORAU IMI EI WNEUD HYD YMA”