Bay campus header
Mr Johan de Rooy

Mr Johan de Rooy

Darlithydd, Accounting and Finance

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
226
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae

Trosolwg

Mae Johan wedi bod yn ddarlithydd prifysgol ers 1984 ym Mhrifysgol Columbia Brydeinig (1984 - 2007), Prifysgol Bolytechnig Hong Kong (2009 - 2016) a Phrifysgol Abertawe (2019 i'r presennol). Drwy gydol yr yrfa wych honno, mae ef wedi bod yn eiriolwr balch a chyson dros broffesiynoldeb cyfrifeg yn gyntaf ac yn bwysicaf oll (dynodiadau). Yn ail, ac yn gysylltiedig â hynny, myfyrwyr israddedig uchelgeisiol sy'n ymdrechu i ragori.

Gan ddefnyddio cyfrwng cyfrifeg, mae ef wedi annog ei ddysgwyr yn frwdfrydig i ddeall grym a rhyfeddod corff gwybodaeth cyfrifeg. Gan ddefnyddio damcaniaeth cyfrifeg, ar y cyd â seicoleg, meddwl yn gadarnhaol, a phrofiadau ymarferol o fywyd/fusnes, mae'n dangos sut mae cyfrifeg yn ased gwerthfawr/gwerth ychwanegol perthnasol iawn ac yn sgìl ar gyfer bywyd. Mae’n ffodus iawn i feddu ar sgìl a brwdfrydedd i wneud Cyfrifeg yn ddiddorol ac yn afaelgar ar gyfer pob math o gynulleidfa.

Drwy gydol ei waith mentora, ei esiampl a'i anogaeth, mae llawer o'i fyfyrwyr wedi cael gyrfaoedd hynod lwyddiannus a dylanwadol. Ychydig iawn o bethau sy'n rhoi mwy o bleser iddo na mentora dysgwr ifanc i anelu at fod yn unigolyn, yn gyflogai ac yn ddinesydd byd llwyddiannus.

Meysydd Arbenigedd

  • Damcaniaeth cyfrifeg ariannol
  • Cyfuno seicoleg gadarnhaol â chyfrifeg
  • Esbonio cyfrifeg i gynulleidfaoedd nad ydynt yn gyfrifwyr
  • Ysgogi dysgwyr i fod yn uchelgeisiol
  • Hyfforddi ym maes parodrwydd am gyflogaeth, yn enwedig ar gyfer y dysgwyr ifanc

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Cyfrifeg ariannol a rheoli ar bob lefel.

Prif Wobrau