Bay Campus image

Mrs Lesley Davies

Uwch-ddarlithydd, Accounting and Finance

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606926

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
101
Llawr Cyntaf
Nanhyfer
Campws y Bae

Trosolwg

Mae Lesley Davies yn aelod o Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig, yn sgil y ffaith ei bod hi'n gyfrifydd prosiect ac yn ddarlithydd cyfrifeg a chyllid ym Mhrifysgol Abertawe.

Bu Lesley'n gweithio ym maes practis cyfrifyddu cyn mynd i fyd addysg, ac mae'n darlithio ym maes archwilio a sicrwydd.

Yn ddiweddar, derbyniodd Wobr Cwrs Abertawe Prifysgol Abertawe am Ddysgu wedi'i Gyfoethogi gan Dechnoleg ac mae'n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Mae Lesley yn ymdrechu'n gyson i ddiwallu anghenion newidiol myfyrwyr mewn addysg uwch, gan fod yn arloesol, yn gefnogol ac yn greadigol ei meddwl.

Meysydd Arbenigedd

  • Archwilio a Sicrwydd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Lesley yn darlithio ar y rhaglen archwilio israddedigion trydedd flwyddyn ac ar y rhaglen meistr ôl-raddedig sy'n ymdrin â'r gofynion archwilio a sicrwydd ar gyfer arholiadau ACCA ar y lefel gymhwysol a strategol.

Ymchwil Prif Wobrau