Prifysgol Abertawe, Campws y Bae
Dr Hanh Nguyen

Dr Hanh Nguyen

Darlithydd mewn Cyfrifeg, Accounting and Finance

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602923

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Hanh yn Ddarlithydd mewn Cyfrifeg yn yr Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe. Ymunodd Hanh â Phrifysgol Abertawe ym mis Awst 2021. Cyn ymuno â'r Ysgol Reolaeth, Prifysgol Abertawe, roedd Hanh yn gweithio fel Cynorthwy-ydd Ymchwil yn Ysgol Fusnes Essex, Prifysgol Essex ac fel Cynorthwy-ydd Ymchwil yn Ysgol Reolaeth Coleg Prifysgol Llundain. Wrth astudio am PhD ym Mhrifysgol Southampton, gweithiodd Hanh fel Cynorthwy-ydd Ymchwil ar gyfer prosiect wedi'i ariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, yn diwtor mewn Cyfrifeg.

Cwblhaodd Hanh astudiaethau Doethurol mewn Cyfrifeg yn Ysgol Fusnes Southampton yn 2021, gan ennill Gwobr Ymchwil Coleg Doethurol yr Ysgol. Mae gan Hanh radd MSc gyda Rhagoriaeth (Prifysgol Hudderfield) a gradd MSc gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf (Prifysgol Genedlaethol Economeg, Fietnam) mewn Bancio a Chyllid.

Mae Hanh wedi cyflwyno ymchwil mewn nifer o gynadleddau, gweithdai a seminarau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, mewn gwahanol wledydd. Mae Hanh hefyd yn adolygydd achlysurol ac aml i nifer o gyfnodolion rhyngwladol, megis Business Strategy and the Environment.

Meysydd Arbenigedd

  • Llywodraethu
  • Amrywiaeth Byrddau
  • Atebolrwydd a Datgelu
  • Tâl i'r Weithrediaeth
  • Cyfrifyddu ar gyfer rheoli'r amgylchedd
  • Ymchwil feintiol ac ansoddol
  • Dadansoddi Data
  • Cyllid Corfforaethol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae gan Hanh brofiad helaeth o addysgu, arholi, tiwtora a goruchwylio mewn amrywiaeth eang o bynciau cyfrifeg academaidd a phroffesiynol i fyfyrwyr cyfrifeg a myfyrwyr nad ydynt yn astudio cyfrifeg, megis Adrodd Ariannol a Dadansoddi Datganiadau, Dylunio a Dadansoddi Ymchwil, Cyfrifeg ar gyfer Economeg, a Chyflwyniad i Gyfrifeg a Chyllid i Beirianwyr ar lefel israddedig ac  ôl-raddedig mewn nifer o brifysgolion yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Ymchwil Prif Wobrau