Swansea University Bay Campus
male smiling

Yr Athro Sabri Boubaker

Athro, Accounting and Finance

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Sabri yn Athro gyda'r Adran Cyfrifeg a Chyllid yn yr Ysgol Reolaeth. Mae ganddo PhD o'r Université de Paris-Est, a'i ddiddordebau ymchwil yw strwythur perchnogaeth a rheolaeth cwmnïau rhestredig. Mae gan yr Athro Boubaker record gyhoeddi helaeth, gyda dros 90 o gyhoeddiadau wedi'u rhestru yn Scopus ynghyd â thros 900 o ddyfyniadau. Ef yw cyd-sylfaenydd a chyd-gadeirydd cynhadledd rheoli ariannol flynyddol Paris a chyfres Symposiwm Bancio a Chyllid Fietnam (VSBF). Ef hefyd yw Llywydd y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Datblygu Economeg Ariannol (ISAFE) ac mae'n aelod gweithgar o Ganolfan Cyllid Empiraidd Hawkes. Sabri sy'n arwain cyfres seminar Hawkes, ac mae'n denu anerchwyr amlwg o bob cwr o'r byd i siarad â staff a myfyrwyr yn yr Ysgol.

Meysydd Arbenigedd

  • Strwythur perchnogaeth
  • Rheoli cwmnïau rhestredig