Ymgyrch Caru Cynrhonyn Dr Yamni Nigam

Mae’r Athro Cyswllt, Dr Yamni Nigam, wedi ymroi blynyddoedd o ymchwil mewn i gynrhon  meddyginiaethol y gellir eu gosod ar glwyf i'w helpu i wella a chau i fyny. Bellach mae am helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o sut y gall cynrhon helpu i wella clwyfau’n wych.

  • Mae ymgyrch "Caru Cynrhonyn!" Prifysgol Abertawe wedi cael ei lansio i godi ymwybyddiaeth o'r defnydd o gynrhon byw fel triniaeth glinigol i helpu i glirio a gwella clwyfau cronig.
  • Mae llawer o bobl mewn perygl o ddatblygu clwyfau nad ydynt yn gwella, gan gynnwys pobl sy'n dioddef o glefyd y siwgr, neu'r rhai sydd â phroblemau fasgwlaidd.

 

Mae cynrhon meddyginiaethol yn fabanod ar eu camau bach o'r gleren hedfan potel werdd hardd. Babanod ifanc yw’r cynrhon sydd yn cael eu rhoi ar glwyfau!

Ymchwiliwch #LoveAMaggot ar gyfryngau cymdeithasol i ymuno â’r drafodaeth ac i ddarganfod mwy, gallwch hefyd wylio ein hanimeiddiad diweddaraf.

Cyn gynted ag y bydd yr wyau'n deor, mae'r cynrhon bach bitw yn cael eu pacio i fagiau seliedig bychain i'w hanfon ledled y DU a thu hwnt, i feddygon a nyrsys i’w gosod ar glwyfau.