Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Addysg ac ymchwil ar gyfer iechyd y cyhoedd, gofal sylfaenol a gofal cymdeithaso

Adran Iechyd y Cyhoedd, Polisi a Gwyddorau Cymdeithasol

Mae arbenigedd amrywiol y staff yn Adran Iechyd y Cyhoedd, Polisi a Gwyddorau Cymdeithasol yn cyfrannu at ystod o gyrsiau ar bob lefel ar draws y brifysgol. Mae hyn yn cynnwys cwrdd ag anghenion strategol Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu gwasanaethau ar gyfer iechyd y cyhoedd, gofal sylfaenol a gofal cymdeithasol.

Mae gweithgaredd ymchwil yr Adran yn canolbwyntio ar:

1) polisi cymdeithasol

2) darparu a threfnu gwasanaethau (gwyddoniaeth gwelliant a gwasanaethau iechyd meddwl)

3) iechyd mamol a babanod

Yn ychwanegol, mae staff yn cynnwys darlithwyr anrhydeddus, nyrsys ymgynghorol, athrawon ar secondiad clinigol, athrawon ymarfer, a staff cymorth academaidd sy'n cyfrannu at waith yr adran trwy addysgu, ymgynghori neu ymchwil.

CONTACT US

Dr David Rea

Adran Iechyd y Cyhoedd, Polisi a Gwyddorau Cymdeithasol

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Prifysgol Abertawe

Campws Singleton

SA2 8PP 

E-bost

Ffôn:+44 (0)1792 295316