TRINIAETH GANSER A CHAEL GWARED AR MALARIO: BETH YW RÔL MICROBAU?

Sut gall bacteria gael ei ddefnyddio i atal malaria neu feirws zika rhag ymledu? A allai'r ymchwil hon gael ei defnyddio i drin neu guro canser? Mae'r Athro Paul Dyson yn esbonio sut gallai ei ymchwil fod y datblygiad mawr nesaf wrth geisio atal clefydau i Dr Sam Blaxland yn y podledliad nesaf o Archwilio Problemau Byd-eang.

Fel cyfarwyddwr rhaglen, roedd yr Athro Paul Dyson yn rhan allweddol o dwf a chryfder ein haddysgu a’n hymchwil ym meysydd Biocemeg a Geneteg. Diddordeb ymchwil cychwynnol Dyson oedd bacteria mewn pridd a darganfod gwrthfiotigau newydd ac effeithiol. Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae pwyslais yr ymchwil hon wedi newid i drin a defnyddio bacteria at ddibenion trin, rheoli ac atal clefydau. I ddechrau, roedd yr ymchwil hon yn archwilio sut y gallai bacteria atal clefydau rhag ymledu drwy fectorau megis mosgitos, fel yn achos malaria. Ac, yn fuan iawn, datblygwyd yr ymchwil i archwilio i sut y gellid trin canser yn well mewn ffordd fwy penodol.

Listen on Apple Podcasts / Botwm Gwrandewch ar Apple Podcasts

Listen on Spotify / Botwm Gwrandewch ar Spotify

Listen on Google Podcasts / Botwm Gwrandewch ar Google Podcasts