Pennod 14: Diogelu rhywogaethau mewn perygl

TROSOLWG O'R PENNOD

Mae’r Athro Swoleg, Rory Wilson, yn trafod sut mae ei ymchwil yn helpu i atal anifeiliaid rhag cael eu herwhela. Mae Rory’n esbonio sut mae’n tracio symudiadau anifeiliaid gan ddefnyddio tagiau electronig a sut caiff y data hwn ei ddefnyddio i amddiffyn anifeiliaid prin. Mae’n helpu pobl ac anifeiliaid i gyd-fyw yn llwyddiannus ac mae’n dadansoddi effaith yr amgylchedd dynol ar ymddygiad anifeiliaid. Mae Rory’n siarad am ei waith diddorol gyda phengwiniaid, albatrosiaid, eliffantod a chrwbanod. 

AM EIN HARBENIGWYR

Mae’r swolegydd, yr Athro Rory Wilson, wedi cael ei enwi fel un o 50 Arwr Gwarchodaeth Gorau’r BBC. Yn ddiweddar, dyfarnwyd y wobr fawr ei pharch, Gwobr Ymchwil Humboldt, iddo. Mae ei waith ymchwil yn olrhain symudiadau anifeiliaid a sefydlodd Labordy Symudiadau Anifeiliaid Abertawe (SLAM). Mae ei waith ymchwil wedi mynd ag ef i bedwar ban byd ac mae wedi olrhain symudiadau mwy na 70 o rywogaethau. Mae Rory yn arbenigo mewn pengwiniaid, ac yn ddigon aml maent wedi tarfu arno.

Gwrandewch ar eich hoff blatfform

Mae sawl ffordd y gallwch chi wrando ar, neu hyd yn oed gwylio, ein cyfres o bodlediadau. Cliciwch ar un o’r dolenni isod, a fydd yn mynd â chi i’ch hoff blatfform. Ewch i’n tudalen help gyda phodlediadau i gael rhagor o wybodaeth a sut i wrando.