Pennod 2: A fydd cynrhon yn achub yr hil ddynol?

Mae'r byd yn colli'r frwydr yn erbyn bacteria ac yn rhedeg allan o wrthfiotigau effeithiol ... ond a oes modd i gynrhon achub yr hil ddynol? Yn y bennod hon, mae'r Gwyddonydd Biofeddygol, yr Athro Yamni Nigam, yn trafod ei hymchwil i glwyfau ac ymwrthedd gwrthficrobaidd. Siarada Yamni  am ddefnyddio cynrhon i frwydro yn erbyn yr argyfwng gwrthficrobaidd a gwella clwyfau heintiedig wrth weithio i oresgyn y “ffactor ych” sy'n gysylltiedig â'r pwerdai meddygol hen bryf annifyr hyn.

Listen on Apple Podcasts / Botwm Gwrandewch ar Apple Podcasts

 

Listen on Spotify / Botwm Gwrandewch ar Spotify

 

Listen on Google Podcasts / Botwm Gwrandewch ar Google Podcasts

 

Bywgraffiad

Mae Yamni Nigam yn Athro Cysylltiol mewn Gwyddor Biofeddygol yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe. Mae hi'n darlithio mewn anatomeg, ffisioleg a pathoffisioleg ac mae ei phynciau addysgu arbenigol yn cynnwys treuliad, gwaed, imiwnoleg, microbioleg, parasitoleg a chlwyfau (haint ac iachâd).

Yn 2001, sefydlodd Grŵp Ymchwil Cynrhon Abertawe, sy'n canolbwyntio ar y cynrhon meddyginiaethol, Lucilia sericata, a'r moleciwlau sy'n ymwneud â therapi larfa. Mae hi a'i thîm wedi cynnal nifer o ymchwiliadau, ac wedi cyhoeddi eu canfyddiadau yn bennaf ar weithgaredd gwrthficrobaidd secretiadau larfa, a moleciwlau iachâd clwyfau sy'n gysylltiedig â'r pryfyn hwn.

Yn 2016, lansiodd Yamni yr ymgyrch Caru Cynrhonyn i geisio newid y canfyddiad negyddol o gynrhon mewn cymdeithas a chodi ymwybyddiaeth o'r defnydd o gynrhon byw fel triniaeth glinigol i helpu i glirio a gwella clwyfau cronig.

Review For Exploring Global Problems: Exploring Global Problems - Maggots!

I loved listening to this one - all about how using maggots in hospitals can help to heal wounds and prevent infections, which is vital at this time of resitance to antibiotics. Hope this treatment catches on and is used in hospitals all over the world.