PENNOD 4: EFFEITHIAU DINISTRIOL “GWEFRAU CYFREITHLON”

Dr Amira Guirguis yw Cyfarwyddwr ein Rhaglen Fferylliaeth ac yn y podlediad hwn mae'n archwilio Sylweddau Seicoweithredol Newydd a adnabu fel gwefrau cyfreithlon, a'r bygythiad difrifol ydynt i iechyd cyhoeddus. Ynghyd â Dr Sam Blaxland, bydd y podlediad hwn hefyd yn archwilio'r berthynas rhwng ysmygu sigaréts electronig a marwolaethau diweddar yn America, a sut gall Sylweddau Seicoweithredol Newydd gael eu deall yn well, eu dosbarthu a thrin eu heffeithiau.

Bywgraffiad

Mae Dr Amira Guirguis o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe’n arbenigwr wrth adnabod a dosbarthu sylweddau seicoweithredol newydd. Hi yw Cyfarwyddwr Rhaglen newydd y cwrs MPharm mewn Fferylliaeth. 

Listen on Apple Podcasts / Botwm Gwrandewch ar Apple Podcasts

 

Listen on Spotify / Botwm Gwrandewch ar Spotify

 

Listen on Google Podcasts / Botwm Gwrandewch ar Google Podcasts

Review For Exploring Global Problems: Legal Highs Episode an eye opener

Loved the episode on Legal Highs a real eye opener. Also touches on Vapes. Really enjoyable can’t wait for the next episode.