Institute of Life Science 2 Internal Atrium
Professor Amira Guirguis

Yr Athro Amira Guirguis

Athro Cyswllt, Pharmacy
261
Llawr Cyntaf
Adeilad Grove
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yn wreiddiol, hyfforddodd Amira fel cyfrifydd cyn ennill diddordeb i ddilyn gyrfa fel fferyllydd. Enillodd Amira ei PhD mewn canfod Sylweddau Seicoweithredol Newydd (NPS) yn y maes. Arloesodd Amira y fenter o ddatblygu cysyniad ‘newydd’ ar gyfer darparu mewnwelediad ymhlith fferyllwyr, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill a darparwyr gwasanaeth o faes cwbl newydd yr NPS a gronnodd fodiwlau addysg fferylliaeth israddedig ac ôl-raddedig ac a fu’n destun cyfres Podlediad diweddar Prifysgol Abertawe. Amira oedd enillydd gwobr Geoffrey Phillips y JPAG yn 2014 a Phrif Ymchwilydd y gwasanaeth gwirio cyffuriau trwyddedig cyntaf o dan arweiniad y Swyddfa Gartref yn y DU. Mae Amira bellach yn Gyfarwyddwr Rhaglen MPharm yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe ac mae'n arbenigwr rhyngwladol hysbys ym maes camddefnyddio sylweddau.

Meysydd Arbenigedd

  • Addysg a hyfforddiant fferylliaeth israddedig ac ôl-raddedig
  • Iechyd Cyhoeddus
  • Sylweddau Camddefnyddio Sylweddau a Sylweddau Seicoweithredol Newydd
  • Ymyriadau lleihau niwed
  • Addysg cyffuriau
  • Canfod cyffuriau a gwirio cyffuriau
  • Cemeg ddadansoddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Fferylliaeth Glinigol

Sylweddau camddefnyddio a phynciau cysylltiedig gan gynnwys profion cyffuriau, iechyd meddwl, caethiwed/dibyniaeth/tynnu'n ôl

Dargyfeirio meddyginiaethau presgripsiwn

Cyfrifiadau fferyllol

Cemeg fferyllol/ Cemeg ddadansoddol

Dyfeisiau meddygol a phrofion pwynt gofal

Cwricwla integredig (gwyddoniaeth ar waith)

Addysgu a hyfforddi fferyllwyr Cyn Cofrestru

Prif Wobrau Cydweithrediadau