Sloth mewn coedan
Myfyriwr yn taggio sglefren fôr

Trosolwg grŵp

Rydym yn ymchwilio i symudedd anifeiliaid yn ei ystyr mwyaf eang, gan ddefnyddio ymagweddau sy'n seiliedig ar unigolion i ymchwilio i rôl yr amgylchedd wrth roi strwythur i symudedd anifeiliaid, defnyddio egni ac, yn y pen draw, ddosbarthu. Rydym yn arbenigo mewn caffael data drwy ddefnyddio technolegau arloesol sy'n ein galluogi ni i gael mynediad at wybodaeth o rywogaethau sy'n arbennig o anodd eu trin.