Yr atebion i'ch cwestiynau

Mae'r wybodaeth isod yn berthnasol i 2020/21

ÔL-RADDEDIG A ADDYSGIR

Pa delerau talu sydd ar gael?

Mae angen talu ffioedd dysgu yn llawn adeg cofrestru ond mae’r Brifysgol yn ymwybodol o’r baich ariannol a all godi yn sgil talu ffioedd dysgu, ac felly bydd yn caniatáu i fyfyrwyr dalu fesul 3 randaliad (33%, 33% a 34%).

Sylwer, nid yw unrhyw ysgoloriaethau neu fwrsariaethau y gallech fod wedi'u hennill yn cyfrif tuag at eich rhandaliad cyntaf. Er enghraifft, pe bai rhaid i chi dalu ffioedd o £5,500 a dyfarnwyd ysgoloriaeth o £1,000 i chi, byddai gennych 3 rhandaliad o 33%, 33% a 34%.

Os dewiswch dalu fesul rhandaliad, byddwn yn gofyn i chi gyflwyno mandad debyd uniongyrchol dilys wrth gofrestru neu cyn hynny. Yna byddwn yn trefnu casglu'r ffioedd fesul 3 randaliad ar y dyddiadau canlynol, gan ddibynnu ar fath a dyddiad dechrau eich cwrs.

 

 Math o GwrsDyddiad DechrauRhandaliad CyntafAil Randaliad3ydd Rhandaliad
Ôl-raddedig a Addysgir Medi 2020 06/11/2020 (33%) 05/02/2021 (33%) 07/05/2021 (34%)

 

YMCHWIL ÔL-RADDEDIG

Mae’r trefniadau talu ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir ychydig yn wahanol i'r rhai ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. Y prif reswm am hyn yw bod Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir yn dilyn strwythur y flwyddyn academaidd Israddedig yn fras, ond mae myfyrwyr Ymchwil yn cofrestru ar sail cylch treigl o 12 mis.

Gweler dyddiadau dechrau Ymchwil a dyddiadau talu isod:

Math o GwrsDyddiad DechrauRhandaliad CyntafAil Randaliad
Ymchwil Ôl-raddedig Ebrill-19 05/07/2019 08/11/2019
Ymchwil Ôl-raddedig Gorffennaf-19 08/11/2019 03/04/2020
Ymchwil Ôl-raddedig Hydref-19 08/11/2019 03/04/2020
Ymchwil Ôl-raddedig Ionawr-20 06/02/2020 05/07/2020
Ymchwil Ôl-raddedig Ebrill-20 07/05/2020 04/09/2020
Ymchwil Ôl-raddedig Gorffennaf-20 04/09/2020 05/02/2021

(Myfyrwyr Ymchwil Rhyngwladol yn talu 50% ar adeg cofrestru)

 

Gwybodaeth Bellach

Sesiynau 'Galw Heibio' Cyllid

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am ffioedd dysgu ac os hoffech siarad ag aelod o'n tîm, rydym yn cynnal sesiynau galw heibio ar yr adegau a'r lleoliadau canlynol:

Campws y Parc - Adran Gyllid, Llawr Gwaelod:

Dydd Llun 1:00yp - 4:00yp
Dydd Mercher 10:00yb - 1:00yp
Dydd Gwener 1:00yp - 4:00yp

Campws y Bae - Canolfan Wybodaeth y Twr:

Dydd Iau 10.00yb - 1.00yp

          Ebost: income.tuition@swansea.ac.uk