Yr atebion i'ch cwestiynau

DYDDIADAU TALU AR GYFER 2022/23

Mynediad Ôl-raddedig a Addysgir Medi 2022

  • Rhandaliad 1af (33%) 1af Tachwedd 2022
  • Ail randaliad (33%) 1af Chwefror 2023
  • Rhandaliad Terfynol (34%) 1af Mai 2023

 

DYDDIADAU TALU AR GYFER 2021/22

Mynediad Ôl-raddedig a Addysgir Medi 2021

  • Rhandaliad 1af (33%) 5ed Tachwedd 2021
  • Ail randaliad (33%) 1af Chwefror 2022
  • Rhandaliad Terfynol (34%) 6ed Mai 2022

 

Mynediad Ôl-raddedig a Addysgir Ionawr 2022

  • Rhandaliad 1af (33%) 17eg Chwefror 2022
  • Ail randaliad (33%) 6ed Mai 2022
  • Rhandaliad Terfynol (34%) 26ain Awst 2022

 

ÔL-RADDEDIG A ADDYSGIR

Pa delerau talu sydd ar gael?

Mae angen talu ffioedd dysgu yn llawn adeg cofrestru ond mae’r Brifysgol yn ymwybodol o’r baich ariannol a all godi yn sgil talu ffioedd dysgu, ac felly bydd yn caniatáu i fyfyrwyr dalu fesul 3 randaliad (33%, 33% a 34%).

Sylwer, nid yw unrhyw ysgoloriaethau neu fwrsariaethau y gallech fod wedi'u hennill yn cyfrif tuag at eich rhandaliad cyntaf. Er enghraifft, pe bai rhaid i chi dalu ffioedd o £5,500 a dyfarnwyd ysgoloriaeth o £1,000 i chi, byddai gennych 3 rhandaliad o 33%, 33% a 34%.

Os dewiswch dalu fesul rhandaliad, byddwn yn gofyn i chi gyflwyno mandad debyd uniongyrchol dilys wrth gofrestru neu cyn hynny. Yna byddwn yn trefnu casglu'r ffioedd fesul 3 randaliad ar y dyddiadau canlynol, gan ddibynnu ar fath a dyddiad dechrau eich cwrs.

  

YMCHWIL ÔL-RADDEDIG

Mae’r trefniadau talu ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir ychydig yn wahanol i'r rhai ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. Y prif reswm am hyn yw bod Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir yn dilyn strwythur y flwyddyn academaidd Israddedig yn fras, ond mae myfyrwyr Ymchwil yn cofrestru ar sail cylch treigl o 12 mis.

Gweler dyddiadau dechrau Ymchwil a dyddiadau talu isod:

 

Math o GwrsDyddiad DechrauRhandaliad Cyntaf 33%Ail Randaliad 33%Trydydd Randaliad 34%
Ymchwil Ôl-raddedig  Ionawr 2021  05/02/2021  07/05/2021  06/09/2021
Ymchwil Ôl-raddedig  Ebrill 2021  07/02/2021   08/07/2021 05/11/2021
Ymchwil Ôl-raddedig Gorffennaf 2021 03/09/2021 05/11/2021 05/02/2022

 

Math o GwrsDyddiad DechrauRhandaliad Cyntaf 33%Ail Randaliad 33%Trydydd Randaliad 34%
Ymchwil Ôl-raddedig Hydref 2021 15/10/2021 09/02/2022 08/06/2022
Ymchwil Ôl-raddedig Ionawr 2022  13/01/2022 09/05/2022 12/09/2022
Ymchwil Ôl-raddedig Ebrill 2022  06/04/2022 05/08/2022 05/12/2022
Ymchwil Ôl-raddedig Gorffennaf 2022 06/07/2022 04/11/2022 06/03/2023

(Mae Myfyrwyr Ymchwil Rhyngwladol yn talu 50% ar adeg cofrestru a 25% yr un ar gyfer ail a 3ydd rhandaliad)

Gwybodaeth Bellach

Sesiynau 'Galw Heibio' Cyllid

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am ffioedd dysgu ac os hoffech siarad ag aelod o'n tîm, rydym yn cynnal sesiynau galw heibio ar yr adegau a'r lleoliadau canlynol:

Campws y Parc - Adran Gyllid, Llawr Gwaelod:

Dydd Llun 1:00yp - 4:00yp
Dydd Mercher 10:00yb - 1:00yp
Dydd Gwener 1:00yp - 4:00yp

Campws y Bae - Canolfan Wybodaeth y Twr:

Dydd Iau 10.00yb - 1.00yp

          Ebost: income.tuition@swansea.ac.uk