Y Broses Cyflwyno Cais a Manylebau Ystafelloedd

Gofynion Penodol

Cyfleusterau

Byw yn Abertawe

Yn ymwneud â Covid-19

Rhagor o gymorth

  • E-bost:accommodation@abertawe.ac.uk
  • Ffoniwch:+44 (0)1792 295101
  • I siarad ag aelod o staff wyneb yn wyneb, ewch i dderbynfa eich safle. Mae ein Cydlynydd Bywyd Preswylfeydd a’n Cynorthwywyr Bywyd Preswylfeydd yma i’ch cefnogi chi gyda phroblemau neu bryderon am lety. Cynhelir sesiynau wythnosol:

Preswylwyr Pentref y Myfyrwyr: Dydd Llun 2pm-3pm yn Nerbynfa’r Pentref (Tŷ 40). 

Preswylwyr Parc Singleton: Dydd Mawrth 2pm-3pm yn Nerbynfa Preseli. 

Preswylwyr Campws y Bae: Dydd Mercher 2pm-3pm yng Nghanolfan Wybodaeth y Tŵr. 

Manylion cyswllt y safle.