NID OES PARCIO AR GAMPWS I FYFYRWYR RHWNG AWR 8AM A 4PM DYDD LLUN I DDYDD GWENER *, FELLY YDYCH CHI'N BYW AR GAMPWS NEU CAU GAN, BEICIO NEU GERDDED YW EICH FFURF GORAU O'R CLUDIANT.

Ym Mhrifysgol Abertawe, yn unol â’n Strategaeth Gynaliadwyedd, rydym yn annog myfyrwyr a staff i ddewis opsiynau teithio heini a chynaliadwy lle bynnag bo’n bosibl.

Nid oes parcio ar y campws rhwng 8am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener*, felly os ydych chi’n byw ar y campws neu’n agos ato, beicio a cherdded yw’r dulliau teithio gorau ichi. Ar gyfer y rheiny sy’n byw’n bellach i ffwrdd, rydym yn argymell y gwasanaethau bws lleol.

*mae nifer cyfyngedig iawn o leoedd parcio talu ac arddangos ar gyfer ceir ar Gampws y Bae ond mae’r maes parcio hwn yn brysur dros ben ac ni allwch ddibynnu ar ddod o hyd i le yma.

Os oes angen addasiadau rhesymol arnoch ar gyfer materion meddygol, yn byw y tu allan i ardal parth bysiau Prifysgol Abertawe, yn mynd â phlant dibynnol i’n crèche neu os ydych chi ar ysgoloriaeth chwaraeon, gallech fod yn gymwys am hawlen barcio.

Ceisiadau am Hawlenni Parcio (as gyer myfyrwyr cymwys - fel uchod)

Bydd y broses cyflwyno cais am hawlenni parcio ar gyfer y flwyddyn academaidd 2022/23 yn agor ar 1af o Medi.

Darllenwch cyn i chi wneud cais

Cars parked in a row
Cyflwynwch gais yma o 1 Medi

Ble i barcio os nad oes hawlen gennych

Cliciwch ar y penawdau isod i’w ehangu a gweld lle gallwch barcio os nad oes hawlen gennych.

Byddwch yn ymwybodol o barcio o fewn ardaloedd dynodedig ac yn gyfrifol oddi ar y safle, yn enwedig yn y gymuned leol.