family

Rydym yn dîm o academyddion, gweithwyr iechyd proffesiynol a myfyrwyr sy'n cynnal ymchwil i fwydo babanod sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i deuluoedd a'r rhai sy'n eu cefnogi.

Mae ein hymchwil yn gofyn y cwestiynau sy’n bwysig i chi:

  • Pa mor aml mae babanod wir yn bwydo?
  • A ddylwn roi trefn arferol i’m babi?
  • Beth sy'n bwysig iawn ynglŷn â sut y caiff bwydydd solet eu cyflwyno?
  • Sut fedrwn ni gefnogi merched yn well i fwydo ar y fron a phan nad oes modd iddynt wneud hynny?

Nid yw ymchwil yn gwneud gwahaniaeth os yw y tu ôl i ddrysau caeedig. Rydym yn cymryd canfyddiadau ein hymchwil ac yn eu troi'n offer sy'n helpu rhieni a gweithwyr proffesiynol.

Mae modd i chi ddarllen mwy am ein hymchwil a'r hyn y mae'n ei olygu i chi drwy'r dolenni isod lle cewch fynediad i'n crynodebau, blogiau, animeiddiadau, clipiau teledu a mwy. Mae croeso i chi rannu ein hoffer a'u defnyddio mewn addysg a hyfforddiant.

Bwydo ar y Fron

breastfeeding mother

Cyflwyno Solidau

eating solids

Gofalu am eich Babi

mother and baby

Cwrdd â’n tîm

Amy Brown

Astudio gyda ni

studying

ymchwilwyr phd

researchers

Ein hadnoddau

resources image

Newyddion diweddaraf

news

ein cyhoeddiadau ymchwil

baby eating