Ein Harbenigedd Ymchwil

Bioneg

Dyfeisiau Biofeddygol

Cells

Ein Harbenigedd mewn Bioneg

Diddordebau ymchwil:

Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer Biofeddygaeth; Peirianneg Gardiofasgwlaidd; Ocsigeneiddio Meinweoedd; Mecaneg Fiolegol, Nano a Chelloedd; Diagnosio Clefydau; Modelu Amlraddfa; Efelychu ac Optimeiddio Dyfeisiau Meddygol; Bioleg Fecanyddol; Dylunio sy'n benodol i'r claf Prostheteg.

Ynni Gwyrdd

Cynhyrchu, Storio a Defnyddio

Coastal Energy

Ein Harbenigedd mewn Ynni Gwyrdd

Diddordebau ymchwil:

Gwynt Alltraeth; Dyfeisiau Ynni Llanw a Thonnau; Mecaneg Hylifau Gyfrifiadol; Tyrfedd; Cadernid a Chynaliadwyedd; Storio Ynni Trydanol (batris); Cynhyrchu Hydrogen Gwyrdd; Nanodechnoleg ar gyfer Ynni; Cynyddu Caenau; Ailweithgynhyrchu ac Ailgylchu.

Seiberneteg

Peiriannau Deallus

Robot

Ein Harbenigedd mewn Ynni Gwyrdd

Diddordebau ymchwil:

Dylunio ar Sail Data; Rheoli ac Optimeiddio; Dysgu Dwfn; Rhyngweithiadau rhwng Pobl a Robotiaid; Y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol; Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer Diwydiant; Gweledigaeth Beirianyddol Deallusrwydd Artiffisial Gweithgynhyrchu Clyfar; Gefeilliaid Digidol; Robotiaid Meddal Polymerau; Robotiaid ar gyfer y Cartref a Gofal Iechyd

Creadigo

Argraffu, Caenu, Ychwanegion, Gweithgynhyrchu

Abstract pattern

Ein Harbenigedd Creadigo

Diddordebau ymchwil:

Dyfeisiau Electronig Gwisgadwy; Celloedd Solar; Synwyryddion Argraffedig; Batris; Pecynnu Clyfar; Argraffu 3D; Prototeipiau Brys; Profion Trwybwn Uchel; Aloiau; Asesu Cylch Bywyd.