Dr Eifion Jewell

Athro Cyswllt, Mechanical Engineering

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl
Swyddfa Academaidd - A229
Ail lawr
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gan Dr Eifion Jewell gradd a PhD yn beirianneg fecanyddol o brifysgol Abertawe. Ar ôl sawl flwyddyn fel ymchwilydd yn WCPC, ymunodd a SPECFIC yn 2011 ble cymerodd cyfrifoldeb am brosesu caenu. Dan nawdd y Coleg Cenedlaethol Cymraeg ymunodd a’r staff academaidd yn 2015 i hybu defnydd o’r iaith Gymraeg yn addysg peirianneg. Mae Eifion yn gyfarwyddwr portffolio peirianneg fecanyddol gyda’r cyfrifoldeb o ddatblygu strwythur strategol cyrsiau isradd ac ôl radd.

Mae Eifion yn gyfarwyddwr SPECOFC gyda chyfrifoldeb am droi gwybodaeth wyddonol y labordy i dechnoleg sy’n ateb anghenion ynni adeiladau. Mae ganddo ddiddordebau ymchwil yn caenu dur, dyfeisiau electronig argraffedig, cynhyrchu celloedd solar a storio gwers thermo-cemegol. Mae ganddo staff o ymchwilwyr a myfyrwyr ol-radd sy’n gyd weithio’n frwdfrydig yn y meysydd ymchwil yma.

Meysydd Arbenigedd

  • Deunydd a phrosesau argraffu a chaenu
  • Cymeriadaeth chaenau
  • Cynhyrchu dyfeisiau electronig argraffedig
  • Storio gwres thermo-cemegol