Dr Andrew Rees

Dr Andrew Rees

Athro Cyswllt, Mechanical Engineering

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd
315
Trydydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Pynciau Arbenigol: Micro weithgynhyrchu, peiriannu rhyddhau micro drydanol, prosesu polymer, integreiddio graddfa hyd, gweithgynhyrchu main, dylunio prosesau, actifadu arwynebau, bioddynwared.

Mae fy mhrif ffocws ymchwil ym maes Technoleg Micro a Nano (MNT).

Ffocws fy astudiaethau PhD yn y Ganolfan Peirianneg Gweithgynhyrchu, Prifysgol Caerdydd oedd Micro Weithgynhyrchu. Yn benodol, peiriannu rhyddhau micro drydanol i'w gymhwyso wrth gynhyrchu offer mowld micro-chwistrellu a gweithgynhyrchu micro gydrannau.

Rwyf wedi ymgymryd ag ymchwil MNT o dan raglenni ariannu FP6, FP7, EPSRC, TSB, WEFO ac A4B yr UE. Mae fy ngweithgaredd ymchwil wedi'i gyplysu ag 8 mlynedd o brofiad diwydiannol yn y sectorau modurol a dyfeisiau meddygol a diagnostig.

O ganlyniad, mae gennyf gefndir technegol ac ymarferol cryf o fewn meysydd dylunio/gweithgynhyrchu offer mowldio chwistrellu, actifadu arwynebau a gweithgynhyrchu main.

Yn ogystal, rwy'n Beiriannydd Siartredig (FIMechE) ac yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.