Dr Ben Morgan

Dr Ben Morgan

Tiwtor Addysgu Mewn Peirianneg Fecanyddol, Mechanical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 1790

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Ben Morgan yw'r Tiwtor Addysgu Peirianneg Fecanyddol ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae ganddo radd MEng dosbarth cyntaf gydag anrhydedd mewn Peirianneg Fecanyddol, ac ar hyn o bryd mae yng nghamau terfynol cyflwyno ar gyfer EngD mewn Deunyddiau, Gweithgynhyrchu, a Modelu.

Mae gwaith traethawd doethurol Ben yn seiliedig ar ail-ddychmygu methodoleg dylunio ac optimeiddio traed prosthetig goddefol. Mae'n sefydlu'r fframwaith sydd ei angen i gyrraedd y nod terfynol o gynhyrchu dyluniad personol sy'n cynorthwyo'r unigolyn sydd wedi colli troed i ddatblygu cerddediad cytbwys sy'n lleddfu problemau iechyd yn y dyfodol.

Meysydd Arbenigedd

  • Dylunio Mecanyddol
  • Modelu ac Efelychiadau
  • Paramedreiddio ac optimeiddio dyluniad
  • Dadansoddi diriant a straen
  • Ymchwil ym maes prosthetig
  • Cerddediad biomecaneg
  • Dadansoddi Data

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Ben yn darparu cefnogaeth academaidd i fodiwlau dylunio ac efelychu’r cwrs Peirianneg Fecanyddol. Fel aelod newydd o staff, mae'n gweithio tuag at gymrodoriaeth yn yr Awdurdod Addysg Uwch.