Rhagor o wybodaeth…

Rhith daith

Edrychwch o'ch cwmpas...

O Undeb y Myfyrwyr i'r gampfa, y llyfrgell i'r sinema - ac wrth gwrs y traeth - archwiliwch ein campws gyda'n taith rithiol 360°

Sgoriau a graddio

Meddai 96.2% o’n myfyrwyr bod Prifysgol Abertawe yn ‘lle da i fod’.

Ni yw’r brifysgol orau yng Nghymru, a’r 15fed yn y DU am ragolygon graddedigion.

Dysgwch fwy am ein sgorau uchaf a’n safleoedd yma.

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud?

Sut beth yw hi?

Bywyd fel myfyriwr, addysgu, astudio tramor, a rhagor - gwrandewch ar beth sydd gan ein myfyrwyr presennol i'w ddweud...

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud?

Bywyd myfyriwr

Mae ansawdd ein bywyd myfyrwyr yn cael ei enwi'n rheolaidd yn un o'r gorau yn y DU

Ragor o wybodaeth am glybiau a chymdeithasau, chwaraeon, digwyddiadau myfyrwyr...

Ein lleoliad unigryw

Rydym yn cyfuno rhagoriaeth academaidd ag ansawdd bywyd dymunadwy.

Darllenwch amdano

Chwaraeon

Chwaraeon

Mae ein cyfleusterau chwaraeon helaeth yn cefnogi perfformiad a chwaraeon hamdden.

Astudio trwy'r Gymraeg

Beth am astudio’n ddwyieithog? Porwch drwy ein Llyfryn Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg: Astudio trwy gyfrwng y Gymraeg