Gwella iechyd cardiofasgwlaidd y gymuned leol

Cenhadaeth

Ein cenhadaeth yw gwella iechyd cardiofasgwlaidd y gymuned leol. Er mwyn gwneud hyn, darparwn wasanaeth diagnostig cardiofasgwlaidd ar gyfer y bobl hynny sydd â risg isel ac sy'n sefydlog yn glinigol mewn lleoliad y tu allan i'r ysbyty.

Gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw darparu gwasanaeth sy’n cefnogi ac sy’n gweithio ochr yn ochr â gwasanaethau GIG sydd eisoes wedi eu sefydlu. Rydym am ddarparu gwasanaeth sy’n:

Ein gweledigaeth yw darparu gwasanaeth sy’n cefnogi ac sy’n gweithio ochr yn ochr â gwasanaethau GIG sydd eisoes wedi eu sefydlu. Rydym am ddarparu gwasanaeth sy’n:

  1. Darparu amgylchedd tawel, cyfeillgar nad yw’n beirniadu ble mae amserau apwyntiad yn ddigon hir i wrando ar bryderon unigolyn ac i ateb disgwyliadau.
  2. Darparu archwiliadau diagnostig o’r safon uchaf wedi eu seilio ar ymarfer gorau a gan yr ymchwil diweddaraf.
  3. Yn trin unigolion sy'n defnyddio'r gwasanaeth fel partneriaid. Byddwn yn cefnogi unigolion i wneud newidiadau cadarnhaol i'w ffordd o fyw pan fyddant yn barod, wedi'u hysgogi gan ffactorau sy'n bwysig iddynt

Cwestiynau a ofynnir yn aml