Mae'r erthyglau hyn bellach wedi'u harchifo ac ni fyddant yn cael eu diweddaru mwyach

Yr Athro Daniel Williams yn Kolkata, India

Yr Athro Daniel Williams yn siarad yn Kolkata, India

Mae’r Athro Daniel G. Williams o Adran Saesneg Prifysgol Abertawe a Chyfarwyddwr Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton, wedi cadeirio sesiwn drafod ddigidol ar y cysylltiadau rhwng De Asia a Chymru. Roedd dros 150 o gynrychiolwyr o bob rhan o’r byd yn mynychu trwy ‘zoom’.

Mae'r digwyddiad yn rhan o gyfres o seminarau sydd yn dwyn yr enw 'Testun a Threfedigaeth: tra-fodaethau (ôl-)drefedigaethol rhwng Cymru a De Asia' a drefnwyd gan Dr Zehra Jumabhoy o Sefydliad Celf Courtauld Llundain, Charlotte Thomas a Katy Fear o Oriel Gelf Glynn Vivian, a'r Athro Williams.

Fe'i ariennir gan Rwydwaith Celf Prydain sy'n cael ei arwain a'i gefnogi gan Tate a Chanolfan Astudiaethau Paul Mellon mewn Celf Brydeinig, gydag arian cyhoeddus ychwanegol yn cael ei ddarparu gan y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Lloegr.

Yn dilyn yr achosion o Coronavirus ni allai’r digwyddiadau gymryd rhan yn oriel Glynn Vivian fel y cynlluniwyd ac mae fersiwn gryno o’r rhaglen yn cael ei chynnal ar-lein trwy gyfres o seminarau.

Gwerthodd llawer o’r ‘tocynnau’ ar gyfer y gyfres o bedair sesiwn seminar - i academyddion, cura-duron, artistiaid a haneswyr o genhedloedd y Deyrnas Unedig, yr Unol Daleithiau, ac Asia.

Mae’r Athro Williams wedi cadeirio panel ar 21 Mai o'r enw “Cysylltiadau Diwylliannol”, yn ystyried y berthynas hir rhwng De Asia a Chymru, gyda Zehra Jumabhoy, yr Athro Gauri Viswanathan o Brifysgol Columbia, Efrog Newydd, a'r hanesydd diwylliannol blaenllaw o Gymru, Dr. Gwyneth Tyson Roberts.

Dywedodd yr Athro Daniel G. Williams:

“Tra bod Cymru’n parhau’n synhwyrol i fod dan glo, mae’r gyfres hon o bedwar seminar zoom - a drefnwyd yn sydyn gan y tîm yn Oriel Glynn Vivian - yn dod â’r byd i Abertawe.

Mae’r gyfres ‘Imperial Subjects’ wedi canolbwyntio’n bennaf ar gelf hyd yn hyn, ond rydym yn troi ein sylw at gysylltiadau diwylliannol ehangach yn y sesiwn olaf hon, gan archwilio gwladychiaeth a chenedlaetholdeb, yr Ymerodraeth a’r gwrthwynebiad iddi, empathi diwylliannol a hiliaeth.’

Mae'r gyfres seminarau yn ragflas i arddangosfa fawr a fydd yn cynnwys artistiaid cyfoes o Gymru a De Asia, wedi'i churadu gan Katy Freer o’r Glynn Vivian a Zehra Jumabhoy, a chynhadledd ryngwladol a fydd yn cynnwys cyfraniadau gan yr Athrawon Mike Franklin, M. Wynn Thomas a Kirsti Bohata o Brifysgol Abertawe ymysg eraill.

 

Rhannu'r stori