Prifysgol Abertawe wedi'i henwi ar restr 100 Cyflogwyr Gorau Stonewall

Mae Prifysgol Abertawe wedi cael ei chynnwys ymhlith 100 cyflogwr mwyaf cynhwysol gorau'r DU ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LHDT) am y bumed flwyddyn yn olynol.

Mae mynegai 100 Cyflogwr Gorau Stonewall yn mesur ymdrechion cyflogwyr i fynd i’r afael â gwahaniaethu a chreu gweithle cynhwysol ar gyfer gweithwyr LHDT.

Eleni mae Prifysgol Abertawe wedi cynnal ei safle yn 47ain yn nhabl cynghrair cyflogwyr y DU. Mae’r brifysgol wedi codi i’r chweched safle ymhlith ymgeiswyr y sector addysg uwch.

Dywedodd Martin Stringer, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: “Mae’n wych gweld ein bod wedi cadw’n safle ymhlith y 100 cyflogwr gorau am y pumed tro, yn enwedig gan fod y mynegai yn gynyddol gystadleuol.

“Rwy’n falch bod Prifysgol Abertawe yn parhau i ddathlu ein gwerthoedd trwy ein hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth, gan fod hynny’n tanlinellu’r fath o brifysgol rydym ni.”

Meddai Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru: “Eleni, cymrodd 503 o sefydliadau rhan yn y Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle. Mae pedwar o’r 15 corff addysg sy’n ffurfio’r 100 uchaf yn dod o Gymru, ac mae safle Prifysgol Abertawe yn 47ain yn dyst i’r gwaith cynhwysiant ac amrywiaeth LDHT parhaus y maent yn gweithio’n ddiflino i’w weithredu.”

Yn ôl ymchwil Stonewall, mae 35% o bobl LDHT wedi cuddio eu hunaniaeth yn y gweithle, a 18% wedi derbyn sylwadau negyddol gan gydweithwyr oherwydd eu hunaniaeth.

Mae mynegai 100 Cyflogwr Gorau Stonewall yn declyn meincnodi pwerus sy'n seiliedig ar dystiolaeth a ddefnyddir gan gyflogwyr i asesu eu cyflawniadau a'u cynnydd ar gydraddoldeb LDHT yn y gweithle. Rhaid i bob cyfranogwr ddangos ei arbenigedd mewn 10 maes gwahanol o bolisi ac ymarfer cyflogaeth, gan gynnwys grwpiau rhwydweithio, datblygu gyrfa, hyfforddiant ac ymgysylltu â'r gymuned.

Darllenwch fwy am y rhestr 100 Cyflogwr Gorau.

Rhannu'r stori