bay campus image
Dr Yohan Pelosse

Dr Yohan Pelosse

Darlithydd, Economics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606161

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
211
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gwaith ymchwil Dr Yohan Pelosse yn canolbwyntio ar sylfaen damcaniaeth gêm anghydweithredol gyda rhai ceisiadau mewn damcaniaeth gornest. Yn ddiweddar, mae Yohan wedi gweithio ar y cysylltiadau rhwng mecaneg gwantwm a sylfaen epistemig damcaniaeth gêm anghydweithredol. Ar hyn o bryd, mae Yohan yn gweithio ar yr amgylchiadau sy’n annog set o weithredwyr i ‘gydweithredu’ eu hymddygiad ar ‘gydbwysedd’ penodol (Nash). Hefyd mae Dr Pelosse yn ymchwilio i’r strwythur gwybodaeth-ddamcaniaethol sy’n sail i syniadau cyffredin damcaniaeth economeg, fel y tyb ‘cyffredin o flaen llaw’ a’r tyb ‘gwybodaeth gyffredin’. Gallai’r ymchwil hon arwain at ddealltwriaeth well o ymddygiad systemau economaidd integredig wrth ystyried damcaniaeth gwybodaeth gwantwm.

Meysydd Arbenigedd

  • Damcaniaeth gêm epistemig
  • Rhesymeg epistemig
  • Gwybodaeth gwantwm